European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Oxygen flux measurements as a new tracer for the carbon and nitrogen cycles in terrestrial ecosystems

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie potencjału tlenu do badania ziemskiego obiegu węgla

Naukowcy opracowali nowy sposób prowadzenia bardzo dokładnych pomiarów stężenia tlenu w skali całych ekosystemów.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Badanie obiegu węgla w ziemskiej przyrodzie może ujawnić cenne informacje na temat zdrowia ekosystemów, co jest szczególnie istotne w kontekście dwóch poważnych kryzysów, którym stawiamy obecnie czoła – zmiany klimatu i zaniku różnorodności biologicznej. Tlen (O2) jest silnie powiązany z dwutlenkiem węgla (CO2) poprzez fotosyntezę i oddychanie roślin, dzięki czemu jest doskonałym, choć dotychczas niewykorzystanym, źródłem informacji na temat ekosystemów oraz globalnego obiegu węgla. Jednak gromadzenie bardzo precyzyjnych pomiarów tlenu w skali ekosystemu lądowego jest niezwykle trudnym technicznie przedsięwzięciem w porównaniu z pomiarami CO2. Jednym z powodów jest fakt, że w atmosferze występuje znacznie wyższe stężenie tlenu. Oznacza to, że pomiar musi być tak samo precyzyjny, jednak stosunek analizowanych pierwiastków jest znacznie wyższy. „Można to porównać do próby wykorzystania wagi łazienkowej w celu sprawdzenia, czy badana osoba ogoliła się o poranku”, wyjaśnia Alexander Knohl, profesor bioklimatologii na Uniwersytecie w Getyndze i koordynator projektu OXYFLUX. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu OXYFLUX z powodzeniem opracował nowatorski system pomiaru tlenu, wraz ze specjalnie zaprojektowanymi komorami do pomiaru wymiany gazowej z gałęzi drzew, pni i powierzchni gleby oraz precyzyjnym urządzeniem do analizy tlenu i dwutlenku węgla. „To pozwoliło nam prowadzić – po raz pierwszy na świecie – wysoce precyzyjne i ciągłe pomiary stosunku wymiany tlenu i dwutlenku węgla przez różne elementy ekosystemu podczas całego sezonu wegetacyjnego”, mówi Knohl.

Opracowanie innowacyjnego urządzenia do analizy tlenu

Nowe urządzenie do analizy tlenu to wyjątkowy system, w którego skład wchodzi ruchoma naczepa zapewniająca możliwość kontroli temperatury, a także urządzenia do przeprowadzania analiz, jednostkę kalibracyjną, jednostkę obsługi gazu i systemy osuszania powietrza. „Zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy własne komory wymiany gazowej do pomiaru wymiany CO2 i O2 z powierzchni gleby oraz z pni i gałęzi buków”, dodaje Knohl. Opracowany przez badaczy system wielokomorowy został zainstalowany w lesie Leinefelde w Niemczech, wśród 140-letnich drzew bukowych. System ten był w pełni zautomatyzowany i kontrolowany przez specjalne oprogramowanie, które wykonywało niemal ciągłe pomiary wymiany dwutlenku węgla i tlenu przez cały sezon wegetacyjny. Zespół skonstruował ponadto nowe stanowisko eksperymentalne w gospodarstwie rolnym w pobliżu Getyngi, aby mierzyć wahania tlenu, dwutlenku węgla i tlenku azotu (N2O).

Odkrycie niezrównoważonych strumieni

Główną innowacją projektu OXYFLUX było połączenie metod z dwóch dziedzin nauki – wysoce precyzyjnych pomiarów stężeń tlenu stosowanych w nauce o atmosferze oraz pomiarów wymiany gazowej znanej z nauk o ekosystemach. „Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z badaczem Andrew Manningiem i jego zespołem z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Zjednoczonym Królestwie oraz naprawdę świetnym zespołem współpracowników”, przekonuje Knohl. Zespół dostrzegł wyraźny brak równowagi w przepływach tlenu i dwutlenku węgla w różnych elementach ekosystemu, a także w całych ekosystemach, co sugeruje na przykład, że powszechna praktyka pomiaru stężenia samego CO2 może potencjalnie skutkować istotnymi odchyleniami w danych na temat oddychania pni drzew.

Łączenie społeczności akademickich

Projekt zainspirował również społeczność naukowców zajmujących się badaniem strumieni tlenu na lądzie dzięki międzynarodowym warsztatom zorganizowanym w Getyndze, które zgromadziły naukowców z Niemiec, Izraela, Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych. „Projekt OXYFLUX był zaledwie początkiem nowego, ekscytującego programu badawczego, który mój zespół będzie realizować przez następną dekadę”, mówi Knohl i podkreśla, że zespołowi udało się wykazać możliwość prowadzenia precyzyjnych pomiarów strumieni tlenu w ramach badań ekosystemów. „Mamy nadzieję, że zainspirujemy szersze grono ekologów zajmujących się środowiskiem lądowym i atmosferą do wspólnych badań nad tlenem, aby lepiej zrozumieć delikatne ekosystemy naszej planety”, dodaje badacz.

Słowa kluczowe

OXYFLUX, ekosystem, obieg węgla, lądowy, drzewo, pień, gałęzie, atmosfera, tlen, pomiar

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania