Skip to main content
European Commission logo print header

B4P No-Waste Polymers: Architected for performance, loaded with circularity

Article Category

Article available in the following languages:

Firma zajmująca się architekturą biopolimerów przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji

Światowy lider w zastępowaniu ropopochodnych tworzyw sztucznych, belgijska firma B4Plastics, przygotowuje dwie rodziny biopolimerów – TriggerPlastics i FortePlastics – do wprowadzenia na rynek.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W 2019 roku na świecie wyprodukowano łącznie 460 milionów ton tworzyw sztucznych, w tym 353 milionów ton odpadów. Aby sprawić, że produkty wykonane z tworzyw sztucznych staną się bardziej przyjazne dla środowiska, firmy prowadzą badania, a także opracowują i wprowadzają na rynek zamienniki konwencjonalnych polimerów. Wprowadzenie na rynek biopolimerów może sprawić, że cykl życia tworzyw sztucznych stanie się bardziej zrównoważony, a dodatkowo przyczyni się do wykorzystania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych, zgodnie z założeniami unijnej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych. Finansowany ze środków UE projekt B4PNOW wspiera firmę B4Plastics, która zajmuje się architekturą biopolimerów, w przejściu od etapu badań i rozwoju do etapu dostawcy komercyjnego.

Demonstracja, walidacja i produkcja

W ramach projektu B4PNOW doglądano procesu tworzenia wielu produktów, które łączą biopolimery z mikroorganizmami rozkładającymi materiał. Materiały różnią się pod względem wytrzymałości, trwałości i czasu biodegradacji oraz mają wiele zastosowań na rynku. Obecnie trwają prace nad instalacjami demonstracyjnymi w Limburgii w Belgii, a firma oczekuje, że do 2026 r. zrealizowane zostaną pierwsze wielotonowe zamówienia na opracowywane materiały. Jednocześnie prowadzona jest również walidacja rynkowa. Wspierana przez finansowanie z projektu B4PNOW firma dba o rozwój scale-upów w branży biopolimerów. Integralną częścią transformacji tej firmy było wspieranie komunikacji ze znanymi na całym świecie markami w celu zabezpieczenia rynków dla ich wysokowydajnych, opłacalnych i przyjaznych dla środowiska materiałów masowych. Nowy sprzęt produkcyjny jest niezbędny do zostania dostawcą komercyjnym. Konieczne jest również znaczne zwiększenie liczby pracowników. Projekt B4PNOW ułatwił zatrudnienie nowych doradców ds. zasobów ludzkich, a także kierowników ds. programów, produkcji i zakupów. Podczas transformacji firmy liczba personelu zwiększyła się trzykrotnie. Wszystkie te działania przygotowują firmę do wejścia na rynek komercyjny. Jak twierdzi dyrektor generalny Stefaan De Wildeman, „firma B4Plastics znajduje się w korzystnym położeniu, które pozwala na pozyskanie pierwszych zamówień na wiele ton materiałów od globalnych klientów. To istotny kamień milowy w ewolucji firmy od przedsięwzięcia skoncentrowanego na badaniach do pełnoprawnego podmiotu produkcyjnego, co dokładnie odpowiada celom wyznaczonym przez B4PNOW”.

TriggerPlastics i FortePlastics

Komercyjne etapy weryfikacji, prezentacji i produkcji są dostosowywane do konkretnych produktów. Dzięki wsparciu ze strony projektu B4PNOW dwa nowe produkty z tworzyw sztucznych, TriggerPlastics i FortePlastics, skutecznie przeszły przez wszystkie etapy tego procesu rozwoju. Polimery TriggerPlastics umożliwiają najlepiej kontrolowaną i najszybszą biodegradację. Znajdują zastosowania w wielu obszarach, między innymi w rolnictwie i ogrodnictwie (na potrzeby nawozów oraz spinek rolniczych używanych w celu przymocowywania roślin takich jak pomidory lub winogrona do konstrukcji wsporczych), wytwarzaniu produktów higieny osobistej i kosmetyków, a także leków, maści, wypełniaczy do tabletek i wielu innych. W trakcie opracowywania rodziny tworzyw TriggerPlastics firma stworzyła z jednego z segmentów własną markę — RUBRAN®. Materiał ten znany jest ze swoich właściwości elastomerowych i znajduje zastosowanie w butach, przewodach elastycznych, rączkach rowerowych i nie tylko. Tworzywa FortePlastics wyróżniają się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Projekt B4PNOW wspiera zastosowania w sprzęcie rybackim i różnego rodzaju tekstyliach technicznych, takich jak odzież ochronna, sprzęt sportowy i materiały rolnicze, takie jak maty do ściółkowania i siatki zacieniające. Tworzywa FortePlastics są trwałe, ale z czasem ulegają biodegradacji. Wprowadzenie na rynek obu rodzin biopolimerów będzie stanowiło istotny przełom. W pełni biodegradowalne produkty TriggerPlastics i FortePlastics mogą zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych o 8 milionów ton rocznie i ograniczyć ilość mikroplastiku uwalnianego do oceanu o 1,5 miliona ton na rok. Produkty te mają kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i środowiska. Szacowana wartość rynku tworzyw sztucznych charakteryzujących się właściwościami zbliżonymi do polimerów TriggerPlastics i FortePlastics wynosi przeszło 300 miliardów euro. Dzięki pracom i wysiłkom zrealizowanym dzięki projektowi B4PNOW, spółka B4Plastics jest na dobrej drodze, aby do 2030 roku stać się pierwszym potentatem na światowym rynku biotworzyw.

Słowa kluczowe

B4PNOW, B4Plastics, biopolimery, biodegradowalne, Zielony Ład, TriggerPlastics, FortePlastics

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania