European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Granice UE widziane oczami pracowników migrujących

Warsztaty, internetowe filmy dokumentalne i petycje — to tylko niektóre z narzędzi, które REEL BORDERS wykorzystuje do wzmocnienia głosu nieudokumentowanych migrantek w Unii Europejskiej.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

Finansowany ze środków UE projekt REEL BORDERS opublikował internetowy film dokumentalny, który zwraca uwagę na trudną sytuację „niewidzialnych” migrantek pracujących w UE bez ważnych dokumentów. Film dokumentalny zatytułowany „ABCeuta: the Alphabet of the Border” to tylko jeden ze sposobów, w jaki projekt bada rolę granic Europy postrzeganych przez jej mieszkanki i mieszkańców. Internetowy dokument jest kompilacją 26 krótkich esejów filmowych powstałych jako wynik warsztatów zorganizowanych w hiszpańskiej enklawie Ceuta na granicy z Marokiem. Jest to współpraca między REEL BORDERS, hiszpańskim projektem badawczym „No estamos todas” („Nie jesteśmy tu wszyscy”) i organizacją pozarządową Digmun z siedzibą w Ceucie, która oferuje wsparcie w zakresie nauki języków i pomoc prawną dla marokańskich kobiet transgranicznych. Warsztaty prowadzone przez Irene Gutiérrez — wielokrotnie nagradzaną dokumentalistkę, doktorantkę koordynującą projekt REEL BORDERS na uczelni Vrije Universiteit Brussel (VUB) w Belgii — dały możliwość podzielenia się swoimi historiami 13 migrantkom z Maroka pracującym jako pomoc domowa w Ceucie. Tysiące marokańskich pracownic domowych pracuje w Ceucie na czarno od dziesięcioleci, a ich sytuacja stała się jeszcze bardziej niepewna od czasów pandemii COVID-19 ze względu na wzmocnienie środków bezpieczeństwa na granicach. Teraz nie mogą podróżować do Maroka, żeby odwiedzić rodzinę lub odnowić wygasłe paszporty, są oddzielone od swoich bliskich, często pozbawione podstawowych praw człowieka, a także narażone na rasizm i seksizm.

Zdobywanie widoczności

REEL BORDERS, Digmun i „No estamos todas” stworzyły petycję online, aby pomóc zmienić sytuację tych nieudokumentowanych pracownic. Skierowana do hiszpańskich władz petycja zawiera trzy żądania. Po pierwsze, tymczasowe zezwolenie na pobyt i pracę powinno być wydawane pracownicom i pracownikom, których paszporty straciły ważność. Po drugie, powinny zostać wydane jednodniowe zezwolenia na podróż, umożliwiające im udanie się do konsulatów marokańskich na Półwyspie Iberyjskim w celu odnowienia paszportów. Wreszcie, petycja wzywa do zmiany kryteriów, które obecnie uniemożliwiają tym pracownicom i pracownikom rejestrację w miastach Ceuta i Melilla (inna hiszpańska enklawa). „Dla nas, w Reel Borders widoczność zaczyna się od zauważenia tego, co dzieje się na granicach UE z perspektywy jej mieszkanek i mieszkańców” — zauważa profesor nadzwyczajny VUB Kevin Smets w aktualnościach „EurekAlert!”. „Chcemy wzmocnić głosy tych kobiet, które domagają się działania i reagowania”. Wykorzystując wiedzę zdobytą na warsztatach w Ceucie i dwóch innych warsztatach filmowania partycypacyjnego, które odbyły się w Madrycie i Vitorii (Kraj Basków), Gutiérrez napisała nowy rozdział książki, w którym omawia etyczne i metodologiczne wyzwania podejścia do badań archiwalnych jako praktyk filmowania partycypacyjnego w badaniach migracji i granic. Rozdział został opublikowany w książce „Doing Digital Migration Studies: Theories and Practices of the Everyday”. Finansowanie z projektu REEL BORDERS (Fiction Film and Borderlands) zaowocowało również publikacją nowego artykułu w czasopiśmie „Emotion, Space and Society”. Przedstawiono w nim wyniki badań etnograficznych przeprowadzonych w różnych irlandzkich miastach przygranicznych i zbadano emocjonalne znaczenie granicy oraz sposób, w jaki procesy inności są kształtowane przez wspomnienia ludzi z okresów przemocy i wrogości. Więcej informacji: strona internetowa projektu REEL BORDERS

Słowa kluczowe

REEL BORDERS, dokument, kobieta, migrant, pracownik, pracownik migrujący, pracownik domowy, Ceuta