European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Jak radar może poprawić jakość snu?

Finansowane ze środków UE konsorcjum zajmujące się rozwojem maszynowych systemów wizyjnych opracowało szereg zastosowań, które potrafią monitorować sen, zwiększać bezpieczeństwo przejść drogowych i pomagać szczególnie wrażliwym osobom dorosłym w samodzielnym życiu.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Finansowany ze środków UE projekt NextPerception zajmuje się wymyślaniem inteligentnych systemów wykrywania, które działają bezpiecznie i niezawodnie. Konsorcjum składa się z 43 partnerów z siedmiu krajów i podjęło wysiłki w celu ulepszenia funkcji i wyniesienia na nowy poziom technologii, takich jak radar, LIDAR i kamery. Obecnie projekt jest prezentowany w jednym z serii filmów objaśniających CORDIS, zatytułowanej „Make the connection”. NextPerception jest przykładem tego, jak innowacyjne technologie czujników percepcyjnych mogą zrewolucjonizować monitorowanie parametrów życiowych i obserwację zachowania. Zastosowania obejmowały monitorowanie snu, pomiary uważności kierowców i czujniki do dyskretnego wykrywania upadków u wrażliwych osób dorosłych. „Innowacje projektu NextPerception zapewnią nowe możliwości w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, zwłaszcza w przypadku monitorowania osób starszych w domach lub dyskretnej oceny ich stanu zdrowia" — mówi koordynator projektu Johan Plomp. „Make the connection with EU-science” to seria filmów objaśniających, które koncentrują się na treściach naukowych i aspektach wykorzystania projektów badawczych UE.

Słowa kluczowe

NextPerception, monitorowanie zdrowia, bezpieczeństwo drogowe, czujnik, kamera, technologia radarowa, LIDAR, kamera, inercyjne jednostki pomiarowe, globalne systemy nawigacji satelitarnej