European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

Energy generation from welfare friendly straw systems for pigs.

Article Category

Article available in the following languages:

Przerób świńskiego nawozu na źródło energii

Holenderska firma wynalazła system odzysku ciepła, który może pomóc w modernizacji europejskich chlewni poprzez zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Energia icon Energia

Gospodarka rolna i hodowlana ma ogromne zapotrzebowanie na energię, wodę i inne cenne zasoby. Koncepcja zrównoważenia może i musi być promowana, na przykład poprzez działania na rzecz zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Program badawczy LIFE QUALITY sfinansował unikalny projekt PIG HEAT AND STRAW, ukierunkowany na odzyskiwanie ciepła ze świńskiego nawozu w chlewniach. Projekt ten był realizowany przez holenderską firmę R&R Systems mającą duże doświadczenie w systemach odzysku energii. Ta nowa technologia została wdrożona w dwóch wielkich chlewniach, jednej w Polsce i jednej w Holandii. Odzyskana energia jest używana do ogrzewania energochłonnych instalacji w gospodarstwie takich jak, pomieszczenia do chowu młodych prosiąt oraz domu mieszkalnego rolnika. Dodatkową korzyścią jest to, że znacznie zmniejsza się emisja z nawozu świńskiego amoniaku, metanu i innych szkodliwych zanieczyszczeń powietrza, co polepsza warunki pracy w gospodarstwie. Dane zebrane z dwóch obiektów badań wykazały, że można uzyskać oszczędność energii rzędu 50W na metr kwadratowy. Ta wartość podwaja się w razie umieszczenia baterii słonecznej na dachu budynku. Sprawność, a tym samym ekonomiczna wykonalność systemu zależy od utrzymania odpowiednio grubej warstwy słomy i nawozu, posiadającej co najmniej 40cm. Wyniki badań pilotowych wykazały, że nowa technologia najlepiej nadaje się do chlewni z maciorami oraz chlewni z maciorami i tucznikami. Dodatkowe udoskonalenia techniczne mogą sprawić, że będzie ona rentowna w innych zastosowaniach. Warto zauważyć, że korzyści w dziedzinie klimatu obejmują nie tylko zmniejszenie zużycia paliw kopalnych ale także zmniejszenie emisji metanu. Metan jest silnym gazem cieplarnianym wymienionym w Protokole z Kyoto. Firma R&R Systems opatentowała tę technologię. Należy oczekiwać rozwoju rynku tego produktu z uwagi na przewidywany znaczny wzrost udziału procentowego chlewni wykorzystujących słomę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania