Skip to main content

Integration of dsg technology for electricity production - (INDITEP)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulacja zmiennego dopływu energii słonecznej

Innowacyjne narzędzie do symulacji umożliwia szczegółową analizę reakcji systemu zasilania energią słoneczną na zmiany naświetlenia.

Energia

Proces bezpośredniego wytwarzania pary uznano za bardzo obiecujące rozwiązanie, które można zastosować w kolektorach słonecznych z rynnami parabolicznymi. Jego zastosowanie w rurach absorpcyjnych kolektorów może przynieść znaczne obniżenie kosztów pracy elektrowni słonecznej dzięki oszczędnościom uzyskanym podczas wytwarzania energii elektrycznej. W ramach projektu INDITEP, mającego na celu wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania na rynku energetycznym, opracowano projekt elektrowni w fazie przedkomercyjnej o mocy 5 MW, w której para wodna jest wytwarzana bezpośrednio. Opracowano także zaawansowane podzespoły, takie jak niedrogi separator wody i pary, które mogą zwiększyć konkurencyjność tej technologii. Innym ważnym elementem projektu było badanie społeczno-ekonomiczne w celu określenia potencjalnych nisz na rynku wraz z oceną możliwości wdrożenia nowej technologii. Naukowcy skoncentrowali się także na ulepszeniu kluczowych elementów elektrowni i stosowanych w niej procedur operacyjnych w celu zapewnienia wysokiej wydajności po wprowadzeniu jej na rynek. Aby ulepszyć reakcję systemu na wahania dopływu energii słonecznej, opracowano oprogramowanie do sterowania cyfrowego. Narzędzie zapewnia szczegółową analizę zmian promieniowania słonecznego i symulację zależnego od nich działania rzędów parabolicznych kolektorów rynnowych. Program do modelowania oparty na kodzie obiektowym pozwala na dużą zmienność konfiguracji. Ponadto model można łatwo dostosować tak, aby przeprowadzić symulacje innych zastosowań przepływu w rurach niż wykorzystywane obecnie w parabolicznych kolektorach rynnowych. Po wdrożeniu do systemu sterowania elektrowni narzędzie to może zapewnić znaczne oszczędności, ułatwiając odpowiednie dostosowanie systemu do dopływającej energii słonecznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania