Skip to main content

Landslide early-warning integrated system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zintegrowany system wczesnego ostrzegania o osuwiskach

Obszerna strona internetowa pomaga w udzielaniu informacji o innowacyjnym systemie wczesnego ostrzegania o osuwiskach.

Zmiana klimatu i środowisko

Osuwiska zdarzają się w sposób naturalny, ale mogą być także wywoływane przez parametry antropogeniczne. W każdym przypadku wyniki są często druzgocące, ale w razie wprowadzenia systemów wczesnego ostrzegania można będzie uniknąć utraty życia ludzkiego. Zintegrowany system wczesnego ostrzegania o osuwiskach (LEWIS) zbudowany został w ramach wielomilionowego europejskiego projektu badawczego o tej samej nazwie. W projekcie LEWIS uczestniczyło piętnaście instytutów naukowo-badawczych, uniwersytety i władze regionalne. Ich sposób podejścia skoncentrowany był na włączeniu i wykorzystaniu danych z obserwacji Ziemi (EO). Istotna część badań polegała na włączeniu analizy danych EO z miejsc, gdzie dla porównania dostępne było naziemne oprzyrządowanie. Specjaliści techniki informacyjnej z Silogic zainicjowali obecność projektu LEWIS w internecie (http://www.silogic.fr/lewis). Osoby odwiedzający stronę znajdą informacje dotyczące motywacji do prowadzenia projektu i jego celów. Na stronie znajdują się także odnośniki do stron 15 partnerów projektu LEWIS. Specjalne pole, otwierane po użyciu hasła, zapewnia zaawansowane możliwości kontaktu online z konsorcjum. Osoby zainteresowane w większym stopniu głównym rezultatem projektu, czyli zintegrowanym systemem wczesnego ostrzegania o osuwiskach, mogą pobrać końcowy Raport Naukowy Projektu LEWIS. Całość uzupełniona jest o wszechstronny wykaz publikacji naukowych sporządzonych podczas badań. Wykaz 19 artykułów rozbito na pięć kategorii tematycznych. Ponadto, ponieważ głównym zadaniem strony internetowej jest przyciągnięcie nowych użytkowników zainteresowanych projektem LEWIS, zainteresowane strony zachęcane są do skontaktowania się z kierownikiem projektu. Osoby odwiedzające mogą także zapisać się do internetowego koła zainteresowań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania