Skip to main content

Powerline data exchange for domestic and industrial automation based on uwb approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obniżenie kosztów związanych z obsługą adresów publicznych

Profesjonalny dźwięk można uzyskać na wiele sposobów. Najbardziej popularny wśród małych firm jest system adresów publicznych, jednak koszty okablowania i instalacji tego systemu utrzymują się na wysokim poziomie. Rozwiązaniem jest zastosowanie technologii WIRENET.

Technologie przemysłowe

Adres publiczny jest wykorzystywany jako system wzmacniania dźwięku, który pozwala na emisję dźwięku wewnątrz i na zewnątrz budynku. System ten jest używany przede wszystkim w przypadku przemówień wygłaszanych w stosunkowo niewielkich pomieszczeniach, np. w kościele czy ratuszu. Wymaga on zainstalowania kabli, które łączą wszystkie części systemu. Nie tylko konieczna jest do tego pewna wiedza techniczna, ale również znacznie podnosi to koszt instalacji systemu profesjonalnego dźwięku. Poniżej zademonstrowano zastosowanie technologii WIRENET z adresem publicznym umożliwiającą obniżenia kosztów .Dunvegan Networks, firma z Liverpoolu, zajmuje się obsługą profesjonalnego dźwięku, w szczególności nagłaśnianiem konferencji oraz systemami adresów publicznych. Firma Dunvegan bierze udział w projekcie WIRENET, chcąc zademonstrować możliwość wykorzystania technologii średniej szybkości transmisji danych WIRENET do przesyłania kilku kanałów dźwięku za pośrednictwem kabli zasilających. Zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie istnieje od dłuższego czasu. Jeśli zastosowanie takiego rozwiązania okaże się możliwe, firma Dunvegan opracuje komercyjne wersje tych systemów. Wykorzysta również wyniki projektu WIRENET, rozpowszechniając standardowe moduły WIRENET w krajach anglojęzycznych. Zastosowanie technologii WIRENET może przyczynić się do opracowania tańszych urządzeń niż obecnie dostępne i wykorzystania ich w przemyśle i przez klientów indywidualnych. Opracowanie taniej technologii transmisji będzie miało ogromny wpływ na rozwój urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania