European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Development of environmental modules for evaluation of toxicity of pesticide residues in agriculture

Article Category

Article available in the following languages:

Zrozumienie konsekwencji stosowania pestycydów

Wpływ pestycydów i powiązanych z nimi związków na środowisko i zdrowie różnych gatunków jest kwestią najwyższej uwagi, a przy tym wiąże się z ogólnym bezpieczeństwem ich stosowania.

Zdrowie icon Zdrowie

Finansowany przez WE projekt DEMETRA miał na celu opracowanie narzędzi programistycznych wspomagających przewidywanie toksyczności pestycydów. Modelowanie i ogólne gromadzenie danych oparto w sumie na pięciu organizmach, aby monitorować krótko- i długoterminowe skutki spożycia pestycydów. Badacze z włoskiego Instytutu Badań Farmakologicznych im. Mario Negri skoncentrowali się na zgromadzeniu szeregu zbiorów danych związanych z pszczołą miodną (Apis mellifera). Te zbiory danych stanowiły podstawę modeli QSAR stosowanych w przewidywaniu ostrej toksyczności kontaktowej substancji dla pszczoły miodnej. Przetestowano w sumie 85 związków, a co najważniejsze, badania dały w wyniku dokładny opis działania tych związków na trzech różnych poziomach. Innymi słowy, związki zostały zbadane z toksykologicznego, chemicznego i matematycznego punktu widzenia, aby uzyskać ich pełny opis. Uzyskane informacje były skierowane przede wszystkim do naukowców i badaczy zajmujących się opracowywaniem pestycydów. Przewiduje się, że zbiory danych dotyczące pszczoły miodnej i innych organizmów pozwolą społeczności naukowej na zbadanie skutków środowiskowych zastosowania pestycydów i wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zwalczania szkodników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania