European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Integration of non destructive testing

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane narzędzia do badań nieniszczących

Celem projektu INDET było nie tylko opracowanie nowatorskiej techniki badania nieniszczącego, ale przede wszystkim poprawienie warunków pracy kontrolerów elementów statków powietrznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W wyniku zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak systemy umożliwiające szybkie przesyłanie danych oraz przenośne urządzenia wejścia/wyjścia do przechowywania informacji, powstały nowe sposoby korzystania z dokumentacji technicznej. W ramach europejskiego projektu o nazwie INDET opracowano różne sposoby działania przystosowane do konkretnych potrzeb związanych z konserwacją statków powietrznych. Czołowi producenci statków powietrznych oraz twórcy technologii informacyjnych połączyli siły w celu opracowania systemu cyfrowego wsparcia technicznego, który miałby zastąpić obecnie stosowaną dokumentację w formie papierowej. Mając na celu poprawę warunków pracy podczas kontroli, zwiększenie rzetelności i zmniejszenie kosztów konserwacji, z wykorzystaniem przenośnego komputera opracowano wielofunkcyjny system wykorzystujący rozwiązania multimedialne. Zastosowanie technologii multimedialnych, opartych na elektronicznych systemach dokumentacji, umożliwiło przygotowanie instrukcji konserwacji w zupełnie nowej formie. Prezentacje wideo demonstrujące procedury inspekcyjne, czy trójwymiarowe modelowanie sytuacji inspekcyjnych zastępujące tradycyjne rysunki dwuwymiarowe to tylko część zaproponowanych rozwiązań. W multimedialnej instrukcji konserwacji zawarto materiały pomocnicze, takie jak katalog możliwych usterek, a także wyszczególnienia narzędzi kontroli oraz systemów specjalistycznych. Podczas kontroli elementów samolotu możliwe jest rejestrowanie istotnych danych, które później można w łatwy sposób udostępnić w sieci Web. System multimedialnych instrukcji konserwacji umożliwi wprowadzanie za pośrednictwem komputera danych dotyczących konkretnego problemu inspekcyjnego, na podstawie których utworzone zostaną dostosowane procedury. Wykorzystanie takiej technologii do stworzenia platformy badania nieniszczącego (NDT), w ramach której rozwiązania byłyby konsultowane i modyfikowane, umożliwiłoby stworzenie przez instytucje zajmujące się konserwacją światowej sieci wsparcia technicznego online. Możliwości te mogą być wykorzystane w dziedzinie monitorowania okresu działania oraz zarządzania danymi NDT podczas całego okresu użytkowania samolotu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania