Skip to main content

Integration of non destructive testing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe modelowanie komputerowe pomocne w aeronautyce

Podróż samolotem stanie się jeszcze bezpieczniejsza dzięki nowatorskiemu modelowi systemu dla systemu monitorowania cyklu życia w aeronautyce (ALCMS, Aeronautical Life Cycle Monitoring System).

Technologie przemysłowe

Postępy w technologii komputerowej i wzrost mocy obliczeniowej umożliwiły wiele nowych zastosowań, w których mogą zostać wykorzystane. Ponadto wizualizacja komputerowa jest potężnym narzędziem przy rozwiązywaniu problemów symulacyjnych oraz przy przetwarzaniu w czasie rzeczywistym. W projekcie badawczym INDET (Integration of Non-Destructive Testing), który obejmuje testowanie nieinwazyjne osiągnięcia w technologii komputerowej wykorzystywane są do opracowywania nowatorskich metod dla testowania nieinwazyjnego i monitorowania stanu. Zapowiada się, że będzie to duża korzyść dla sektora aeronautycznego, w którym technologia ta może zostać wykorzystana do poprawienia skuteczności konserwacji statków powietrznych za pomocą multimedialnych i zdalnych systemów diagnostycznych. Opracowany model systemu znacznie ograniczy liczbę możliwych błędów ludzkich. Jako część projektu na Uniwersytecie Limerick w Irlandii i Uniwersytecie Centralnego Lancashire w Wielkiej Brytanii opracowano nowe narzędzie zarządzania cyklem życia. Ten wielofunkcyjny model ma wiele unikalnych funkcji, między innymi narzędzie epidemiologiczne do śledzenia defektów w strukturze samolotu. Narzędzie może też wykorzystywać do diagnozowania i prognozowania dodatkowe dane, np. dane zebrane podczas lotu oraz inne zestawy danych, takie jak informacje pogodowe. Można je również zastosować jako narzędzie służące do optymalizacji planów serwisowych. Dla systemu ALCMS opracowano model systemu o strukturze warstwowej zawierający precyzyjnie zdefiniowane interfejsy i funkcje. Na Uniwersytecie Limerick zaprojektowano prototyp w celu zademonstrowania funkcji systemu ALCMS. W tym samym czasie na Uniwersytecie Centralnego Lancashire opracowano program komputerowy ADSIP-LCM. Umożliwi on użytkownikom wizualizację i badanie defektów poprzez rejestrowanie i interaktywne przeglądanie sekwencji obrazów z nieinwazyjnych testów jako danych trójwymiarowych (3D).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania