European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

MULTImodal and multiSENSory interfaces for intEraction with muscolo-skeletal Models

Article Category

Article available in the following languages:

Przed- i pooperacyjna ocena chodu

Na potrzeby diagnostyki pacjentów z problemami układu mięśniowego i kostnego sporządzono ramową konstrukcję oprogramowania o charakterze wielomodalnym i wielosensorycznym, dzięki któremu znacznie zwiększą się szanse rehabilitacji chorych.

Zdrowie icon Zdrowie

W wielu sytuacjach wymagana jest analiza ruchu pacjenta, np. po przebytym udarze lub po wypadku, w wyniku którego nastąpiły poważne urazy mięśni lub układu kostnego. Analiza ta jest również ważna w dziedzinach naukowych związanych ze sportem w celu zwiększenia efektywności zawodników oraz zapobiegania urazom. Do wykonania takiej analizy niezbędna jest — rzecz jasna — dokładna znajomość anatomii funkcjonalnej człowieka. Możliwość wizualizacji obiektów anatomicznych oraz manipulowania nimi, a w rezultacie — komputerowa symulacja anatomii człowieka staje się więc niezbędnym narzędziem medycznym. Ponadto komputerowa prezentacja ludzkiej anatomii przyczynia się do rozwoju inżynierii biomedycznej. W ramach projektu MULTISENSE opracowano wielosensoryczny i wielomodalny interfejs, dzięki któremu uzyskuje się trójwymiarowe obrazy struktur mięśniowych i szkieletowych. Program MULTISENSE jest wielomodalny, ponieważ umożliwia śledzenie wielu punktów ciała, jest wyposażony w funkcje rozpoznawania i syntezy mowy oraz interfejs haptyczny. Dane zbierane za pośrednictwem wielu czujników są synchronizowane, dzięki czemu możliwe jest wykorzystywanie zarówno tradycyjnych metod obrazowania, np. tomografii komputerowej, jak i uzyskiwanie obrazów narządów ludzkich metodami niekonwencjonalnymi. Dzięki stworzonemu programowi możliwe jest wykonywanie zadań dwutorowo, tzn. śledzenie interakcji obiektów oraz badanie pacjenta. Do podstawowych parametrów efektywnego śledzenia obiektów należą: mała objętość do obserwacji oraz czas rzeczywisty. Natomiast przeprowadzenie badania pacjenta wymaga większej objętości do obserwacji, a czas rzeczywisty nie jest wymagany. Program MULTISENSE nie tylko daje możliwość pomyślnego wykonywania obu zadań, lecz również swobodnego przełączania się między nimi. Jest to wyjątkowo łatwy w obsłudze program opracowany w celu uzyskiwania lepszej istotności klinicznej badań oraz wspomagania pracy personelu medycznego. Ponadto zastosowany optyczny system śledzenia obiektów obniża koszty instalacji, ponieważ umożliwia wielokrotne użycie kosztownego sprzętu. Za pomocą tego nowatorskiego systemu optycznego zintegrowany program umożliwia oszacowanie zakresu ruchu i umiejscowienia stawów oraz długość segmentu ciała. Dzięki temu obecnie możliwa jest dokładna przed- i pooperacyjna ocena zdolności chodzenia pacjentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania