Skip to main content

Production of cla-enriched dairy products by natural means

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wywoływanie produkcji zdrowych kwasów tłuszczowych w mleku

W instytucie Institut National de la Recherche Agronomique zbadano kilka różnych metod wywoływania u kóz produkcji mleka o wyższych poziomach sprzężonego kwasu linolowego.

Gospodarka cyfrowa

Wykazano, że kwas tłuszczowy, sprzężony kwas linolowy (CLA, Conjugated Linoleic Acid) ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, gdyż zwiększa odporność na wiele chorób. Kwas CLA występuje w mięsie oraz w nabiale, zwłaszcza w mleku. Naukowcy utworzyli z instytutem Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) zespół łączący osiem innych instytutów badawczych, które starają się zwiększyć zawartość kwasu CLA w mleku. Znaczące wysiłki zostały już poświęcone krowom, w związku z czym konsorcjum BIOCLA zaczęło interesować się kozami. INRA rozpoczęło od zwiększania zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych C18 w diecie kóz, ponieważ stwierdzono, że są one głównym bodźcem produkcji kwasu CLA. Następnie przebadano skład mleka w gruczołach sutkowych kóz, a konkretnie względną zawartość określonych kwasów tłuszczowych. Umożliwiło to uzyskanie wglądu w rolę, jaką pełnią różne geny wpływające na produkcję tłuszczu, takie jak LPL, ACC, FAS i SCD. Wyniki wskazują, że w przypadku kóz enzymy wpływające na tworzenie tłuszczu są tylko fragmentem złożonej układanki mechanizmów. W drugiej fazie badań BIOCLA przyjęto podejście in vitro z wykorzystaniem tkanki pobranej z gruczołów kóz. W laboratorium pobrane tkanki poddano działaniu kilku różnych środków, a następnie przeprowadzono analizy chemiczne. Wynik był podobny do tego uzyskanego w eksperymentach w żywym ustroju, mianowicie wpływ ekspozycji kwasów tłuszczowych na produkcję kwasu CLA u kóz jest znacząco mniejszy niż w przypadku krów. INRA oraz partnerzy z BIOCLA kontynuują analizowanie danych w nadziei rozwikłania zagadki kwasu CLA.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania