European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Algal introductions to european shores

Article Category

Article available in the following languages:

Kontrola imigracji inwazyjnych glonów morskich

Kontrola imigracji w Europie nie odnosi się tylko do gatunku Homo sapiens, obejmuje ona również królestwo roślin. Przykładowo, modele demograficzne mogą pomóc w analizie możliwości radzenia sobie z inwazyjnymi gatunkami glonów morskich.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Sargassum muticum pochodzi z Japonii, ale występuje w wielu częściach świata, w tym w wodach europejskich. Jego dominujący charakter może prowadzić do negatywnych skutków dla lokalnego ekosystemu, takich jak zmniejszenie poziomu nasłonecznienia pod powierzchnią wody, i do utrudnienia ruchu wodnego. W projekcie ALIENS finansowanym w ramach programu Energia, Środowisko i Zrównoważony Rozwój poszukiwano nowych metod radzenia sobie z gatunkami inwazyjnymi. Naukowcy z Universidade do Algarve w Portugalii podjęli się zastosowania modelu matrycy demograficznej do badania dynamiki populacji Sargassum muticum. Głównym wnioskiem z symulacji było to, że siła glonów morskich leży w trwałości ich dorosłej populacji, a nie w zdolności do reprodukcji. Jednak kiedy występują odpowiednie warunki, reprodukcja może odegrać ważną rolę. Ograniczeniem modelu jest brak możliwości uwzględnienia imigracji i emigracji jednostek. Aby można było odpowiednio ocenić ten aspekt, należy zgromadzić wystarczające dane dotyczące rozprzestrzeniania się. Wyniki projektu ALIENS uzyskane z użyciem modelowania za pomocą matrycy demograficznej zostaną wykorzystane do opracowania odpowiednich środków zarządzania populacją Sargassum muticum.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania