European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Algal introductions to european shores

Article Category

Article available in the following languages:

Inwazje glonów na kadłubach statków

Obecność dużych flot statków na wodach zagranicznych wiąże się z różnymi nowymi problemami dotyczącymi środowiska, od kontroli zanieczyszczenia po prawne wymagania celne. Ostatni projekt finansowany przez WE pozwolił zidentyfikować kolejne źródło mogące być przyczyną niedostrzeganego wcześniej zagrożenia — inwazji glonów przenoszonych na kadłubach statków.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ponieważ ponad 200 milionów Europejczyków żyje w odległości do 50 km od morza, jego zasoby wykorzystywane na potrzeby handlu, turystyki i rekreacji mają ogromne znaczenie. Celem projektu ALIENS jest zapewnienie, że 89 000 km linii brzegowej Europy pozostanie nietknięte i wolne od zagrożeń. W ramach tego projektu opracowano specjalne protokoły postępowania z zagrożeniami dla ekosystemów przenoszonymi na kadłubach statków. Zapotrzebowanie na nie powstało z powodu rozwoju handlu opartego na transporcie drogą morską oraz w związku z innymi czynnikami, takimi jak bioerozja i coraz większe ryzyko przenoszenia genów od gatunków z innych terenów. Protokół ma na celu identyfikację gatunków glonów przenoszonych na kadłubach statków, gdy są one zakotwiczone w portach. Po przypłynięciu do portu odpowiednie organy nawiążą nieformalny kontakt z kapitanem statku, objaśniając program, i poproszą o zgodę na pobranie próbek. Aby informacje o liniach żeglugowych i ruchu statków były jak najbardziej wyczerpujące, należy je zdobywać codziennie. Chociaż są potrzebne dalsze badania, ten projekt ma na celu ustanowienie mechanizmów kontroli mających na celu zapobieganie inwazjom obcych gatunków. Przykładem takiej inwazji jest pojawienie się dużych, brązowych, unoszących się na wodzie wodorostów morskich Sargassum muticum w Irlandii w roku 1987.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania