Skip to main content

Detoxification of waters for their recycling and potabilisation by solar photocatalysis in semi-arid countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oczyszczanie wody z zastosowaniem katalizatorów opartych na metalach

Badania przeprowadzone przez konsorcjum AQUACAT pozwoliły określić optymalny katalizator oparty na metalach, który będzie stanowił kluczowy element nowego systemu oczyszczania wody zasilanego energią słoneczną.

Zmiana klimatu i środowisko

Większość ludzi uznaje dostęp do czystej wody pitnej za pewny, jednak dla znacznej części populacji na świecie nie jest to takie oczywiste. Oczyszczanie wody jest procesem energochłonnym, dlatego należy szukać inteligentnych rozwiązań zapewniających tę usługę, szczególnie w regionach rozwijających się. Projekt AQUACAT jest dofinansowywany przez Komisję Europejską i ma na celu wytworzenie systemu wykorzystującego energię słoneczną do oczyszczania wody. Hiszpańscy naukowcy z organizacji CIEMAT pracujący w ośrodku badawczym Platforma Solar de Almeria zbadali efektywność dwóch katalizatorów aktywowanych pod wpływem światła: dwutlenku tytanu (TiO2) i kompleksu rutenu Ru(II). Ru(II) został osadzony na paskach nośnika polimerowego i zanurzony w komorze reaktora wypełnionej wodą zanieczyszczoną specjalnie na cele badania bakterią Escherichia coli. Porównanie ze ślepą próbką, która została jedynie wystawiona na działanie światła, wykazało zdolność szybkiej redukcji stężenia E. coli przez Ru(II) o cztery rzędy wielkości. Podobne badania z użyciem TiO2 osadzonym na papierze Ahlstrom (KN47) wykazały wolniejsze tempo dezaktywacji bakterii. W badaniu końcowym naukowcy z organizacji CIEMAT połączyli te dwa katalizatory w jednym cyklu oczyszczania, aby określić możliwość działania synergistycznego. Niestety nie udało się go wykazać. W oparciu o te wyniki zaleca się stosowanie katalizatora Ru(II).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania