European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Watertime: improving the quality of urban life through sustainable decision-making on city water system reform

Article Category

Article available in the following languages:

Podejmowanie decyzji dotyczących miejskiej gospodarki wodnej

Decyzje podejmowane przez administrację mogą mieć duży wpływ na jakość życia ludzi. Zalecenia dotyczące dobrych praktyk (GPR, Good Practice Recommendations) umożliwiają dokonywanie właściwych wyborów dotyczących systemów wodnych w środowiskach miejskich.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W trakcie projektu WATERTIME opracowano strukturę analityczną obejmującą dane dotyczące 29 miast. Uwzględniała ona informacje dotyczące czynników wpływających na proces podejmowania decyzji. Opracowano serię 44 zaleceń dotyczących dobrych praktyk. Celem było zwiększenie ilości i poprawa jakości informacji dostępnych dla wszystkich interesariuszy. W zaleceniach dotyczących dobrych praktyk uwzględniono wiele różnych parametrów. Obejmują one różne etapy procesu podejmowania decyzji, informacje dotyczące wydarzeń z przeszłości i możliwych zagrożeń w przyszłości. Zaleceń GPR można używać jako oddzielnego zestawu wytycznych lub jako części narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji, czyli systemu WATERTIME do wspierania decyzji opartego na współuczestnictwie. Utworzono go, aby wspomóc proces podejmowania decyzji publicznych dotyczących zaopatrzenia ludności w wodę. Celem modelu WATERTIME było zapewnienie przejrzystego procesu oraz uczestnictwa publicznego. Umożliwił on menedżerom rozwój w ramach projektów poprzez ustalanie własnych kryteriów i korzystanie z dostępu do niezbędnych informacji i dokumentów. To narzędzie wspierania decyzji zawiera również szereg funkcji ułatwiających publiczną dyskusję nad projektem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania