European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-18

DevelOpment of GRID Environment for InteRaCtive ApplicationS

Article Category

Article available in the following languages:

Wizualizacja wydajności aplikacji rozproszonej

Rozproszone zasoby obliczeniowe powinny zapewnić wydajność potrzebną w wielkoskalowych symulacjach przemysłowych lub naukowych oraz złożonych wizualizacjach wykorzystujących infrastrukturę monitorowania online CROSSGRID.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Dla wielu problemów wielkoskalowych, takich jak obserwacja Ziemi, modelowanie przemysłowe i naukowe czy biomedycyna, wciąż wymagane są nowe podejścia. W ramach projektu CROSSGRID starano się odnieść do realnych problemów ochrony środowiska, planowania operacji chirurgicznych i analizy dużych ilości danych z wysokoenergetycznych eksperymentów fizycznych przeprowadzanych w CERN. Podczas gdy obecne rozwiązania umożliwiały jedynie uruchamianie aplikacji systemu grid w trybie wsadowym, dzięki programowi CROSSGRID można teraz monitorować postęp wykonywania aplikacji. Konkretniej, pomysł przeprowadzania interaktywnych obliczeń w systemie grid został wsparty innowacyjnymi produktami opracowanymi, aby umożliwić zmianę parametrów aplikacji i zapewnić natychmiastowe otrzymywanie wyników przez użytkowników końcowych. Narzędzie G-PM, zapewniające podstawowy system pomiarowy, zostało opracowane na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i służy do monitorowania systemów grid za pośrednictwem zdefiniowanych przez użytkownika metryk. Podczas stosowania niestandardowych metryk odpytywany przez użytkownika serwer może przeprowadzić asynchroniczne próbkowanie, aby odczytać i zapisać stan aplikacji i zwracać dane pomiarowe. Ponadto niestandardowe metryki mogą być wyprowadzane automatycznie z zestawu istniejących metryk. Narzędzie G-PM jest złożone z trzech głównych składników. Składnik pomiaru wydajności (PMC, Performance Measurement Component) zapewnia standardowe pomiary wydajności zarówno aplikacji, jak i środowiska grid. Celem składnika analizy wysokiego poziomu (HLAC, High Level Analysis Component) jest zapewnienie twórcom aplikacji specyficznych dla nich danych w oparciu o język specyfikacji metryki, który może łączyć dane na temat wydajności pochodzące z różnych źródeł. Trzeci składnik funkcjonalny to składnik interfejsu użytkownika i wizualizacji (UIVC, User Interface and Visualisation Component), który pozwala użytkownikowi na określenie pomiarów wydajności i wizualizację zebranych danych na temat wydajności. Oprogramowanie to dostępne jest za darmo na licencji open source w witrynie internetowej projektu http://www.crossgrid.org.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania