Skip to main content

New casting process for ti dental applications : the protection efficacy of a ceramic coating.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Biomedyczne odlewy tytanowe o wysokiej jakości

Dentyści odkryli, że zastosowanie tytanu (Ti) i stopów tytanowych jest czasem jedyną opcją dla pacjentów z problemami alergogennymi. Celem realizacji projektu CATIPRO było wyeliminowanie problemów związanych z procesem odlewania, aby wyprodukować implanty na miarę spełniające dokładne wymagania pacjenta.

Technologie przemysłowe

Utworzono europejskie konsorcjum składające się z ekspertów w zakresie ceramiki, metalurgii, technologii odlewniczej i biozgodności. Ich celem było opracowanie opłacalnej metody produkcji wysokiej jakości odlewów tytanowych do zastosowań biologicznych. Są to głównie uzupełnienia dentystyczne, ale mogą to być również inne produkty biomedyczne, takie jak rurki do tchawicy i implanty szczękowe. Tytan i stopy tytanu zaczęły zastępować złoto na polach medycznym i dentystycznym, zwłaszcza w Japonii i USA. Zastosowanie Ti zwiększy się jeszcze wraz z wiekiem populacji Europejczyków. Ponadto oczekuje się, że produkty ustne odlewane z tytanu będą tańsze niż te ze złota. W ramach projektu CATIPRO podjęto prace związane z procedurami przygotowania odlewów do zastosowania jako porcelany zębowej. Wyniki wykazały, że szorstkość powierzchni zależała w dużym stopniu od rozmiaru ziaren i nacisku zastosowanego podczas piaskowania, natomiast nie stwierdzono zależności od kąta padania. Szorstkość powierzchni odlewu z tytanu może być zwiększana przez szereg czynników. Obejmują one m.in. zwiększanie średniego rozmiaru ziaren aluminium i prędkości cząsteczek poprzez zwiększanie ciśnienia urządzenia piaskującego. Podjęto również badania mające na celu poprawienie parametrów odlewu i wykrycie źródła wad w procesie. Badacze doszli do wniosku, że wady, takie jak brak wypełnienia i błędy przestrzenne, wynikały ze złego projektu procesu gęstnienia. Było to najistotniejsze w przypadku urządzeń, w których gęstnienie i proces zestalania się były przeprowadzane za pomocą ciśnienia różnicowego, w przeciwieństwie do tych, w których stosowano wirowanie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania