Skip to main content

Fractures and self-healing within the excavation disturbed zone in clays

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozwiązania zabezpieczające strefę zaburzoną przez wykopy

W samym środku Alp Szwajcarskich belgijscy naukowcy dokonali decydującego odkrycia, które może zapobiec wyciekom radionuklidów z przyszłych składowisk geologicznych.

Energia

Elektrownie jądrowe stanowią ważny element energetyki w kilku krajach członkowskich UE. Nierozwiązany pozostaje jednak problem miejsc bezpiecznego składowania odpadów radioaktywnych wytwarzanych w tych elektrowniach. Jedną z zyskujących popularność koncepcji jest korzystanie ze składowisk geologicznych wbudowanych w złoża gliny. Jednak należy rozwiązać problem związany z podwyższonym ryzykiem skażenia poprzez otwór wiertniczy niezbędny w celu uzyskania dostępu do składowiska. Belgijska firma Euridice kierowała projektem o budżecie wielu milionów euro, mającym na celu zbadanie niebezpieczeństw związanych z tak zwaną strefą zaburzeń spowodowanych przez wykopy (EDZ, Excavation Disturbed Zone). Bazując na poprzednich badaniach, w których określono idealną orientację otworu wiertniczego, pracownicy firmy Euridice i ich partnerzy działający w ramach projektu SELFRAC wywiercili nowe otwory w obiekcie badawczym Mont Terri w Szwajcarii. Po sztucznym wypełnieniu wodą zastosowano specjalny sprzęt, taki jak dylatometry, w celu pomiaru pełzania, przewodności i innych ważnych parametrów. Pracownicy firmy Euridice wykazali, że przewodność rzeczywiście znacznie wzrastała w strefie EDZ. Bardziej istotne jest jednak to, że byli oni w stanie odwrócić tę sytuację, zwiększając ciśnienie dylatometru do 5 MPa. W wyniku tego zdolność do przemieszczania się płynu wzdłuż osi otworu wiertniczego została zmniejszona o kilka rzędów wielkości. To powoduje znaczne zmniejszenie ryzyka wydostawania się radionuklidów i skażenia otaczającego środowiska.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania