Skip to main content

Linear Access to Mathematics for Braille Device andAudio-synthesis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Teksty matematyczne dostępne dla osób niewidzących

Opracowano nowy system umożliwiający liniowy dostęp do opracowań matematycznych dla osób niewidzących.

Gospodarka cyfrowa

Korzystanie z tekstów matematycznych oraz naukowych w formacie cyfrowym lub pisanych pismem Braille'a może być problematyczne dla niewidzących uczniów w liceach i studentów na uniwersytetach. W ramach projektu LAMBDA pracowano nad tym problemem, tworząc system oparty na liniowym (tekstowym i sekwencyjnym) kodzie matematycznym o nazwie MathML. W przeciwieństwie do poprzednich kodów, ten polega na formatowaniu tekstu i znacznikach reprezentacyjnych łatwiejszych do odczytania i wykorzystania dla osób niewidzących poprzez określone urządzenia peryferyjne. Struktura projektu obejmowała dwa główne obszary, które, choć były różne, uzupełniały się nawzajem. W ramach jednego zdefiniowano kod matematyczny, a w ramach drugiego opracowano edytor. Kod składa się z liniowej składni matematycznej i reprezentacji 8-kropkowej, w przeciwieństwie do stosowanej wcześniej 6-kropkowej. Edytor oferuje pisemną pomoc w zakresie rozwiązań dla wyrażeń matematycznych w 8-kropkowym piśmie Braille'a. Etapy zostały wprowadzone równolegle i niezależnie. Nacisk został położony na to, aby opracowane oprogramowanie zostało przygotowane jako kompletny produkt gotowy do sprzedaży we wszystkich zaangażowanych krajach i możliwy do zaadaptowania przez wspólne środowiska zarządzania osób niewidomych w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania