CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards controlling antimicrobial use and resistance in low-income countries-an intervention study in latinamerica

Article Category

Article available in the following languages:

Rosnąca oporność na leki przeciwbakteryjne

Nasila się problem oporności na leki przeciwbakteryjne. W ramach finansowanego przez UE projektu ANTRES badano zakres i możliwe przyczyny oporności w Peru i Boliwii.

Zdrowie icon Zdrowie

Wydaje się, że jedną z przyczyn oporności na leki przeciwbakteryjne jest przypadkowy dobór antybiotyków i ich nadużywanie. W wielu krajach antybiotyki są sprzedawane bez recepty w aptekach dając możliwość samodzielnego leczenia, zwłaszcza w miejscach gdzie pomoc medyczna jest niedostępna lub droga. Partnerzy projektu z Uniwersytetu we Florencji podążyli dwoma szlakami badań na miejskich i wiejskich obszarach Peru i Boliwii. Przede wszystkim badacze określili występowanie oporności bakterii Escherichia coli (E. coli) na pełen zakres antybiotyków w czterech regionach miejskich. Dla porównania zbadali oni również zakres oporności na bardzo małym i oddalonym obszarze w Peru, zamieszkałym przez 93 mieszkańców Amazonii o bardzo ograniczonym dostępie do leków przeciwbakteryjnych. Na czterech obszarach miejskich zanotowano dużą liczbę zdrowych nosicieli bakterii E. coli opornych na popularne antybiotyki używane od ponad 50 lat, m.in. ampicylinę i tetracyklinę. W przypadku mniej powszechnie używanych antybiotyków, takich jak gentamycyna, kwas nalidyksowy i cyprofloksacyna, występowała mniejsza oporność, choć nadal na względnie wysokim poziomie. Mniej niż jeden procent bakterii wykazywał natomiast oporność na antybiotyki o rozszerzonym spektrum działania - cefalosporyny i amikacynę. W przypadku społeczności zamieszkującej odległe obszary Peru uzyskano zaskakujące wyniki. Odnotowano niespodziewanie częstą oporność, której nie można było wyjaśnić spożyciem leków przeciwbakteryjnych ze względu na oddalenie od ich źródeł. Ogólne wyniki stanowią jednak dowód na bardzo gwałtowny wzrost oporności na wiele leków przeciwbakteryjnych, stwierdzanej w badaniach przesiewowych. W przypadku wszystkich czterech badanych obszarów miejskich zasadnicze tendencje były takie same, co nie pozostawia wątpliwości co do ogólnego wzrostu oporności. Wyniki te mogą stanowić podstawę do gromadzenia i analizy kolejnych danych w celu identyfikacji i wyjaśnienia tendencji do oporności na leki przeciwbakteryjne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania