Skip to main content
European Commission logo print header

Microneuroendoscopy of spinal cord (MINOSC)

Article Category

Article available in the following languages:

Fizyczna prezentacja przestrzeni podpajęczynówkowej

Do pomocy w opracowaniu najnowszej generacji mikroendoskopów stworzono fizyczne modele przedstawiające przestrzeń podpajęczynówkową i kręgosłup.

Zdrowie icon Zdrowie

Istotne udoskonalenia techniczne spodziewane są w trzech dziedzinach sektora biomedycznego. Pierwszą jest telemedycyna umożliwiająca społeczności medycznej łączność telefoniczną, internetową lub poprzez inne sieci, a drugą robotyka, która ulepszy dokładność chirurgiczną. Trzecie udoskonalenie dotyczy projektowania mikronarzędzi i endoskopów, które obecnie umożliwiają bezpośredni dostęp do obszarów wcześniej nieosiągalnych chirurgicznie. U wielu niepełnosprawnych osób występuje uszkodzenie rdzenia kręgowego w wyniku wypadku, choroby nowotworowej, choroby degeneracyjnej lub wrodzonej wady rozwojowej. W ramach projektu MINOSC opracowano i oceniono elastyczny mikroendoskop, dzięki któremu chirurdzy mogą bezpośrednio oglądać uszkodzony rdzeń kręgowy. System sterowania lokalizacją mikroendoskopu dokładnie ustalono, a symulacje przeprowadzono na dwóch modelach fizycznych. Pierwszy z nich, przezroczysty model uproszczony podobny do przestrzeni podpajęczynówkowej, był oparty na geometrycznej charakterystyce anatomicznej. Przestrzeń podpajęczynówkowa jest wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym i otacza rdzeń kręgowy. Drugi model był pełnowymiarową repliką kręgosłupa opartą na wolumetrycznych obrazach rzeczywistego ludzkiego ciała i wykonaną z formowanego silikonu. Oba fizyczne modele struktur anatomicznych umożliwiły pomyślne przeprowadzenie symulacji endoskopowych o wysokiej rozdzielczości obrazu dzięki realistycznej reprezentacji ludzkiego ciała. Stanowi to pomoc w opracowywaniu nowych technik i procedur medycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania