Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced methods for improved child safety

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne manekiny mogą pomóc ocalić dzieciom życie

Ulepszone ludzkie manekiny wykonane przez francuskich specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem w transporcie mogą pomóc lepiej chronić życie dzieci podróżujących samochodem.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Dzieci są szczególnie narażone na obrażenia podczas wypadków samochodowych. Aby wyposażyć pojazdy w dodatkowe funkcje zabezpieczające, należy zgromadzić dane eksperymentalne na podstawie testów z manekinami. W tym celu i w powiązaniu z projektem CHILD Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) na nowo zaprojektował rodzinę manekinów. Zamierzano utworzyć rodzinę Q biozgodnych manekinów. Wprowadzono bardziej realistyczny model ludzkiej klatki piersiowej poprzez rozdzielenie połączonych wcześniej części brzucha. Rozdzielono również czujniki ciśnienia zlokalizowane w rejonie brzucha na lewą i prawą stronę w celu uzyskania dokładniejszych informacji zwrotnych podczas zderzeń czołowych i bocznych. Dane uzyskane z czujników zostały wykorzystane do wyprowadzenia wartości referencyjnych zabezpieczeń (PRV, Protection Reference Value) dla wszystkich części ciała. Pracownicy instytutu INRETS zastosowali metodologię definiującą kryterium obrażeń części brzusznej (AIC, Abdominal Injury Criterion), które jest zależne od szybkości zmian ciśnienia (V) i wielkości ciśnienia (P). W trakcie projektu CHILD wykonano testy prototypowe i testy na wózku w celu zbadania zagadnień związanych z wytrzymałością, powtarzalnością, zmniejszeniem prędkości i reakcją na nacisk pasów bezpieczeństwa. Oceniano zarówno manekin Q3 jak i Q6. W drugiej fazie pracownicy instytutu INRETS przeprowadzili symulację wypadków w celu określenia przydatności kryterium AIC. Początkowe wyniki testów były pozytywne i zachęciły konsorcjum projektu CHILD do kontynuowania badań w tym kierunku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania