Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a pathogen epitope prediction program, and evaluation of its usefulness in designing fish vaccines

Article Category

Article available in the following languages:

Oparta na peptydach szczepionka dla ryb hodowlanych

Badania przeprowadzone w ramach projektu PEPTIDEX, których celem było opracowanie skutecznych szczepionek przeciwko wirusowym patogenom u ryb, mogłyby zmniejszyć koszty ekonomiczne ponoszone przez producentów w wyniku wybuchów chorób. Akwakultura stanie się w przyszłości dużym przemysłem i przysporzy miejsc pracy na obszarach rolniczych. Z tego względu działania wspomagające gospodarstwa rybne mogą pomóc miejscowej gospodarce.

Zdrowie icon Zdrowie

Łosoś i pstrąg mają duże znaczenie gospodarcze zarówno dla akwakultury, jak i wędkarstwa. Przewiduje się, że w Europie gwałtownie rozwinie się produkcja hodowlanego łososia atlantyckiego i pstrąga tęczowego. Ponadto hodowany jest również na dużą skalę pstrąg brązowy i zwiększa się produkcja ryb innych niż łososiowate, takich jak moronowate i bramowate. Dzięki pracom prowadzonym w ramach projektu PEPTIDEX obniża się również wpływ potencjalnego wybuchu choroby na dzikie populacje ryb poprzez zmniejszenie jej rozprzestrzeniania. Badanie przyczyniło się do podjęcia podobnych badań nad innymi gatunkami hodowlanymi i może przyczynić się do znacznego zwiększenia produkcji. Dzięki opracowaniu technik, które można łatwo zastosować w przypadku innych ryb hodowlanych, program ustalania epitopów patogenów wirusowych PEPTIDEX może wnieść wkład w przyszłe projektowanie szczepionek. Ponadto szczepionki oparte na peptydach są bezpieczniejsze niż szczepionki konwencjonalne dla osób szczepiących, a reakcje niepożądane u ryb są rzadsze. Bezpieczeństwo żywności jest ważnym zagadnieniem zarówno dla instytucji rządowych, jak i konsumentów. Obecnie stosowane konstrukty szczepionek DNA stwarzają wiele problemów, które nie występują w przypadku szczepionek peptydowych, ponieważ są one podawane w postaci peptydów nieulegających replikacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania