Skip to main content

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jesion a kwestia finansowa

W ramach projektu CODYSSEY opracowano system znakowania ryb, aby zbadać i zrozumieć wędrówki dorsza względem jego miejsca tarła. Potrzeba ta była umotywowana ekologicznie i miała na celu poprawienie długoterminowego zrównoważenia połowów dorsza.

Zmiana klimatu i środowisko

Jesion europejski (Fraxinus excelsior) to szybko rosnące, odporne, szeroko rozpowszechnione drzewo, które stanowi cenny materiał w produkcji drewna. Jesion jest wytrzymały i twardy, nie rozłupuje się i tradycyjnie stosowany był do wyrobu włóczni oraz uchwytów do broni i narzędzi. W bardziej współczesnych czasach używano go do produkcji mebli, podłóg, kijów bilardowych i rakiet tenisowych. Celem projektu RAP było genetyczne ulepszenie jesionu, a zarazem zapewnienie ochrony genetycznego zróżnicowania w przyszłych pokoleniach drzew. Przebadano metodę rozmnażania klonów za pomocą sadzonek jako sposób na uprawę wysokiej jakości roślin na wielką skalę, co stanowiłoby ogromną korzyść dla szkółek leśnych, leśniczych, właścicieli ziemskich, tartaków i producentów mebli. Głównym zadaniem naukowców w ramach projektu RAP było zwiększenie skali produkcji starannie wyselekcjonowanego materiału in vitro. Zapewniły go instytuty badawcze, które wyprodukowały klony do testowania w terenie. W celu założenia kultur produkujących pędy wykorzystano pięć wybranych ras jesionu. Wysokie stężenia thidiazuronu (TDZ), substancji będącej regulatorem wzrostu roślin, zapewniły lepsze ukorzenienie na podłożu bez cytokinin, hormonów roślinnych przyspieszających podział komórek. Jednak przy zastosowaniu podłoża wydłużającego niezawierającego cytokin najlepsze ukorzenienie uzyskano dzięki wykorzystaniu cytokininy i auksyny, również hormonu roślinnego. Po umieszczeniu w glebie i przekazaniu do instytutów badawczych w celu przeprowadzenia badań w terenie z dwóch wyselekcjonowanych klonów w powodzeniem wyhodowano rośliny. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej było wykorzystać sadzonki z roślin ex vitro, dlatego takie sadzonki zostały przebadane w komercyjnej szkółce leśnej. Sadzonki miały około 10 cm i zostały pobrane ze szczytu pędu lub od miejsca, w którym liść wyrastał z łodygi. Ukorzeniło się 80-90% sadzonek z pędu, natomiast tylko 40-68% sadzonek z węzłów łodygi. Prace w ramach projektu RAP pokazały, że możliwe jest odmłodzenie dorosłych klonów, a także dalsze rozmnażanie ich za pomocą sadzonek.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania