Skip to main content

Animal brucellosis : genetically engineered live vaccines against b. melitensis (BRU-VAC)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa szczepionka utrudnia życie brucelozie

B. melitensis to jeden z gatunków bakterii wywołujących brucelozę u małych przeżuwaczy i ludzi. Badacze opracowali nową szczepionkę, która eliminuje ograniczenia szczepionki Rev 1.

Zdrowie

Bakteria Brucellosis melitensis (B. melitensis) powoduje zaburzenia funkcji rozrodczych u przeżuwaczy takich jak owce i kozy. Ponieważ bruceloza należy do grupy zoonoz, może zostać przekazana człowiekowi, głównie w wyniku spożycia niedogotowanego mięsa. Jest ona powodem strat ekonomicznych i ludzkiego cierpienia zwłaszcza w krajach południowej Europy. Szczepienie jest jednym ze sposobów trwałej kontroli tej choroby. Szczepionki stosowane przed projektem BRU-VAC wiązały się z wieloma problemami. Na przykład szczepionka zawierająca gładkie kolonie bakterii szczepu Rev 1 indukuje silną odpowiedź humoralną na lipopolisacharyd typu S (ang. LPS, lipopolysaccharide S). Ponieważ lipopolisacharyd S jest głównym antygenem stosowanym w badaniach serologicznych, stwarza to problemy. Niekorzystnym zjawiskiem jest również oporność szczepu użytego w szczepionce Rev 1 na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzkiej brucelozy. Ponadto szczepionka Rev 1 nie zapewnia pełnej odporności. Zespół projektu na Uniwersytecie w Navarra w Hiszpanii pracował nad szczepionką zawierającą kolonie szorstkie (R) i opartą na mutacji genu wybranego z modeli laboratoryjnych i owiec. Szczepionka zawiera znaczniki ułatwiające typowanie genetyczne, poza tym istnieje protokół typowania dla metody łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Z punktu widzenia ludzkiego bezpieczeństwa jest ona bezpieczniejsza niż szczepionka Rev 1, a także nie jest oporna na antybiotyki stosowane w leczeniu ludzkiej brucelozy. Wymagane są dalsze badania tych linii komórek bakteryjnych, ponieważ szczepionka R nie chroni w takim samym stopniu jak szczepionka Rev 1. Niemniej jednak w pewnych okolicznościach może ona być stosowana profilaktycznie, a także udoskonalana w celu osiągnięcia skutecznej i trwałej kontroli brucelozy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022