Skip to main content

Identification recovery and improvement of ancient Mediterranean ceramic manufacturing technologies for the reproduction of ceramic artefacts of archaeological value

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ceramika artystyczna - nie tylko dla turystów

W projekcie CERAMED skoncentrowano się na archeologii, sztuce i konserwacji. Zebrano grupę tradycyjnych garncarzy, którzy dotąd produkowali rękodzieła na potrzeby rynku turystycznego, i przeszkolono ich tak, aby mogli wyrabiać wysokiej jakości, wierne technologicznie reprodukcje ceramiki artystycznej.

Technologie przemysłowe

Spacer po którejkolwiek z głównych turystycznych ulic Aten wiąże się z odwiedzaniem sklepików i kramów udekorowanych ceramicznymi rzeźbami, lampami i misami zrekonstruowanymi dla turystów w stylu, w jakim tego rodzaju przedmioty towarzyszyły starożytnym Ateńczykom w codziennym życiu. Projekt CERAMED, inicjatywa pod patronatem UE, wspiera działania mające na celu ulepszenie reprodukcji antycznych wyrobów ceramicznych z regionu Morza Śródziemnego. Członkowie konsorcjum, współpracując z tradycyjnymi garncarzami, malarzami waz i innymi plastykami, stworzyli grupę rękodzielników, którzy zajmowali się reprodukowaniem różnego rodzaju nieszkliwionych wyrobów ceramicznych. Celem było przeprofilowanie ich umiejętności, dotąd służących branży turystycznej, pod kątem wytwarzania wysokiej jakości reprodukcji na potrzeby rynku muzealnego. Wiązało się to z udziałem plastyków w różnych seminariach, które zostały przygotowane specjalnie pod kątem badania i analizowania archeologicznych artefaktów. W tych wspólnych wysiłkach swój udział miały: Ministerstwo Kultury Grecji, Muzeum Benakisa, Muzeum Sztuki Cykladzkiej i Muzeum Getty'ego. Dzięki nim powstały nowe przedmioty inspirowane codziennym życiem starożytnych Ateńczyków. Wszystkie wyroby ceramiczne zostały wykonane ręcznie i ozdobione angobami. Przedmioty te swój kolor uzyskały w procesie wypalania, w przeciwieństwie do typowych na rynku turystycznym produktów zdobionych farbami akrylowymi już po wypaleniu. Wyroby te zostały przeznaczone do sklepów muzealnych, na specjalne wystawy, do prywatnych kolekcji i na potrzeby projektów edukacyjnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania