Skip to main content
European Commission logo print header

Improving Fraxinus (ASH) productivity for European needs by testing, selection propagation and promotion of improved genetic resources

Article Category

Article available in the following languages:

Jesion wyniosły demonstruje swoją siłę

Jesion wyniosły, Fraxinus excelsior, jest ceniony ze względu na szybki wzrost, siłę i elastyczność. W ramach europejskiego projektu RAP zbadano biochemiczną charakterystykę pączkowania, aby wyeliminować uszkodzenia pączków przez wiosenne przymrozki.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Jak na tak twarde drewno, tempo wzrostu jesionu wyniosłego (F.excelsior) jest bardzo duże. Szybki wzrost i szybka kolonizacja nadały temu drzewu status chwastu wszędzie tam, gdzie jest ono niepożądanym, a jednocześnie szybko rosnącym gościem. Jednak członkowie konsorcjum europejskiego projektu RAP (Realising Ash's Potential - wykorzystanie potencjału jesionu) podjęli się badań nad wykorzystaniem wartościowych cech, jakie jesion oferuje hodowcom i przemysłowi drzewnemu. W ramach promocji jesionu naukowcy z irlandzkiej agencji rolnictwa i rozwoju żywności w Dublinie, Teagasc, przebadali biochemię pączkowania. Jednym z poważnych problemów w uprawie jesionu jest martwica pączków wierzchołkowych podczas przymrozków występujących późną wiosną. Powoduje to rozwidlanie, czyli podział pnia. Jak wiadomo, rozwidlanie znacznie zmniejsza uzysk drewna i jego jakość. Pora pączkowania i wzrostu pączków jest w znacznym stopniu cechą dziedziczoną. Rozmnażanie pod kątem wcześniejszego pączkowania jest zatem osiągalne pod warunkiem, że można wybrać właściwe markery genetyczne. Aby zidentyfikować potencjalne cele molekularne, przeanalizowano czternaście różnych produktów utleniających powiązanych z różnymi etapami rozwoju pączków. Druga seria testów potwierdziła koncentrację możliwych markerów w rejonach pochodzenia (czterech różnych obszarach geograficznych), w których występują znane różnice w czasie pączkowania. Znaczne różnice między rejonami wczesnego i późnego pączkowania występowały w przypadku pięciu markerów. W programach hodowli można wykorzystać podwyższone stężenia mannitolu, sacharozy i trehalozy, gdyż te molekuły odgrywają istotną rolę w zróżnicowaniu rozwoju pączków. Dalsze badania i wykorzystanie narzędzi selekcji na etapie rozmnażania drzew może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności na rynku drzewnym. Ponadto w związku z tym, że uprawy odnawialne i zalesianie stają się coraz bardziej pożądane u progu kryzysu środowiskowego, niespotykany potencjał jesionu może bardzo się przydać.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania