Skip to main content

Sound evaluation and control for recreational marine craft (SOUNDBOAT)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczny i prosty pomiar hałasu pochodzącego z łodzi motorowych

Łodzie motorowe mogą być zarówno źródłem przyjemności, jak i hałasu. Nowe urządzenie SounBuoy zostało tak zaprojektowane, aby zapewnić prawidłowy pomiar poziomu hałasu w nowych łodziach w trakcie procedury homologacji.

Technologie przemysłowe

Dyrektywa o rekreacyjnych jednostkach pływających (RCD, Recreational Craft Directive) uchwalona przez Unię Europejską definiuje próg dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez łodzie motorowe. Nowe łodzie muszą przejść specjalny test w celu uzyskania homologacji. Dokładny pomiar poziomu hałasu w środowisku morskim stanowi poważne wyzwanie dla producentów łodzi motorowych oraz dla ciał nadzorujących. W ramach projektu SOUNBOAT wspieranego przez program GROWTH, zaprojektowano urządzenie SounBuoy w celu ułatwienia przeprowadzenia procedury homologacji. Wychodząc poza tradycyjne stare systemy kotwiczne, zespół projektu SOUNDBOAT pod kierownictwem Triskel Consultants LTD, wprowadził do użytku platformę swobodnie pływającą. Pozwala to na osiągnięcie różnorodnych korzyści, w tym przenośności oraz możliwość dotarcia do boi z każdej strony. Kolejnym ważnym usprawnieniem jest wykorzystanie technologii GPS oraz nadajnika. Informacje dotyczące poziomu hałasu oraz dokładnej pozycji boi są przekazywane do testowanej łodzi w czasie rzeczywistym. Komputer typu tablet na pokładzie łodzi analizuje dane i przekazuje kapitanowi kąt kursowy poprzez słuchawkę Bluetooth. Urządzenie SoundBuoy jest poprzez to bezpieczniejsze od swoich poprzedników, ponieważ umożliwia kapitanowi skoncentrowanie się na sterowaniu łodzią. Miernik poziomu dźwięku zamontowany w urządzeniu SoundBuoy dokonuje pomiaru poziomu hałasu według odpowiedniej normy ISO. Po zebraniu wymaganych danych zostają one zapisane jako zaszyfrowany plik, a następnie wysłane bezpośrednio do organu odpowiedzialnego za homologację. Istnieje również możliwość wyłączenia szyfrowania, gdy system jest używany w celach testowych. Triskel Consultants Ltd oraz ich partnerzy z projektu SOUNDBOAT zajmują się komercyjnym wykorzystaniem urządzenia SounBuoy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania