Skip to main content

Utilisation of wastewater for fuel and fodder production and environmental and social benefits in semi-arid peri-urban zones of sub-Saharan Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Korzyści z inokulacji drzew mikrosymbiontami

Znalezienie drewna opałowego do gotowania i innych potrzeb domowych i dostarczenie paszy zwierzętom domowym są znaczącymi problemami w Afryce subsaharyjskiej. Projekt UBENEFIT miał na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w regionie poprzez badanie korzyści z inokulacji wielu gatunków drzew mikrosymbiontami.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu UBENEFIT było zwiększenie dostarczania drewna opałowego i paszy liściastej w Afryce subsaharyjskiej. Prace te były włączone do Milenijnych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Hodowla drzew, które mogą zwiększyć produkcję paszy lub opału pomaga w zmniejszeniu wylesiania i degradacji gruntów, a także polepsza warunki życiowe lokalnej populacji. Naukowcy zbadali korzyści dla wielu gatunków drzew po inokulacji grzybami mikoryzującymi i bakteriami Rhizobium. Mikoryza to korzystna dla obu stron relacja pomiędzy grzybem a korzeniami rośliny. Rhizobia to bakterie glebowe znajdujące się w brodawkach korzeniowych wielu roślin, które pobierają azot atmosferyczny i zamieniają go w różne związki azotowe. Podwójna inokulacja przeprowadzona przez grupę UBENEFIT miała pozytywny wpływ na produkcję drewna opałowego i paszy z wybranych gatunków roślin. Wyniki dla gatunków po inokulacji były o 67% wyższe dla drewna opałowego w porównaniu z próbką kontrolną, a 35% wyższe dla paszy. Badania przesiewowe wykazały, że Australijskie drzewo Acacia mangium było najlepiej zaadaptowanym i najlepiej radzącym sobie gatunkiem ze wszystkich przebadanych drzew australijskich. Gatunek Acacia angustissima z Ameryki Środkowej i USA wymagał dużo wody w porównaniu z innymi gatunkami. Wprawdzie drzewo to było najsłabiej zaadoptowane do warunków półpustynnych, byłoby odpowiednie we względnie wilgotnych rejonach biorąc pod uwagę dużą produkcję biomasy. Ilość wody zawartej w glebie była taka sama dla różnych badanych gatunków, jednak różniła się na różnych głębokościach. Zaznaczał się spadek zawartości wody w glebie od powierzchni aż do 30cm głębokości. Głębsze warstwy profilu glebowego zawierały większą ilość wody. Zgodnie z wywiadami przeprowadzanymi przez badaczy UENEFIT, 90% lokalnych kobiet twierdziło, że meksykański gatunek drzewa Leucaena leucocephala w dużym stopniu nadawał się jako paliwo. Dla porównania tylko 40% respondentów uznało, że Acacia angustissima dostarcza dobrego drewna opałowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania