Skip to main content

Alternative fuel for heavy duty (AFFORHD)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Silnik o niskiej emisji spalin zaprojektowany przez konsorcjum pod inicjatywą UE

Obniżenie wpływu ciężkich pojazdów na środowisko będzie się wiązać ze znacznym krokiem w kierunku osiągnięcia niskich norm emisji spalin. W projekcie zastosowano po raz pierwszy DME (dimetyloeter), alternatywne paliwo dla samochodów ciężarowych, nadające się zarówno do silników diesla, jak też benzynowych.

Energia

Projekt AFFORHD zainicjowany został przy wsparciu UE, z założeniem opracowania alternatywnego paliwa dla ciężkich pojazdów ciężarowych. Grupy robocze osiągnęły rezultaty dzięki opracowaniu systemu paliwowego z DME (dimetyloeterem). Stosowanie DME posiada szereg korzyści, między innymi zapewnia czystość spalania, gdyż nie posiada wiązań węgielwęgiel. W wyniku przeszło trzyletnich prac, konsorcjum opracowało silnik, który pracuje z paliwem o niskiej emisji spalin i wysokiej wydajności. Badania wykazały, że DME posiada potencjał, by stać się wysoce konkurencyjną alternatywą w stosunku do obecnych paliw kopalnych. W ramach jednej z części tego projektu zespół VOLVO opracował nową generację systemu sterowania wtryskiem paliwa. Nowe oprogramowanie zostało opracowane i sprawdzone. Dokonano także optymalizacji, co wiązało się z zainstalowaniem i zastosowaniem nowego oprogramowania oraz zbiorów danych do silnika. Było to realizowane z myślą o późniejszym wykorzystaniu do obsługi pojazdu. Przeprowadzono testy systemu sterowania silnika przy zmiennych nastawach jego obrotów. Testy funkcjonalne wykazały, że silnik pracował prawidłowo. Po zakończeniu prób, silnik zamontowany został na pojeździe i w dalszym ciągu pracował pomyślnie. Zaprojektowano także osprzęt spełniający wymagania norm przemysłowych, toteż pod koniec prac projekt był bliski wdrożenia do produkcji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania