Skip to main content

Compact low emission vehicle for urban transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projekt lekkiego pojazdu o maksymalnych osiągach

Opracowano nowatorski lekki pojazd charakteryzujący się niskim zużywaniem energii, a także niskimi poziomami zawartości gazów wydechowych oraz hałaśliwości.

Technologie przemysłowe

Wzrost mobilności publicznej posiada negatywny wpływ na środowisko. Toteż zaistniała krytyczna potrzeba opracowania nowych rozwiązań pojazdów, jak również rozwinięcia przyjaznych środowisku technologii. Zgodnie z tym, w ramach projektu CLEVER, opracowano mały pojazd dla potrzeb czystego transportu miejskiego. Pojazd charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami zajmowanej przestrzeni, w aspekcie zarówno ruchu drogowego jak też parkowania. Ponadto posiada korzystnie niskie zużycie energii, jak też niski poziom emisji gazów wydechowych oraz hałaśliwości. Niskie zużycie energii możliwe jest dzięki zastosowaniu lekkich materiałów oraz konstrukcji wykonanej w postaci przestrzenną ramy aluminiowej, składającej się z profili aluminiowych łączonych przy pomocy odlewanych aluminiowych elementów łączących. Pojazd prototypowy wykorzystany został do przedstawienia potencjału oszczędności energetycznych nowatorskiego rozwiązania, które może być stosowane do projektowania samochodów pasażerskich, jak również motocykli. Wzrost zapotrzebowania na aluminium w przemyśle samochodowym może stanowić również korzyść dla przemysłu producentów aluminium.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania