Skip to main content
European Commission logo print header

Development of environmentally friendly tracer technology for improved reservoir description (ENVITRACER)

Article Category

Article available in the following languages:

Symulacja zachowania się znaczników środowiskowych

Nowatorskie oprogramowanie opracowane dzięki greckiemu doświadczeniu umożliwi realizowane poszukiwania mniej szkodliwych znaczników środowiskowych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów na badania rozwojowe.

Energia icon Energia

Znaczniki środowiskowe odgrywają istotną rolę w identyfikacji podziemnych złóż węglowodorów. Niestety wiele wykorzystywanych dzisiaj gatunków znaczników środowiskowych ma niekorzystne działania uboczne, gdyż przyczynia się do ocieplenia globalnego, uszczuplania ozonu w stratosferze lub gromadzenia się w łańcuchu pokarmowym. Program energii, środowiska i zrównoważonego rozwoju (EESD) sfinansował grupę siedmiu organizacji badawczych w celu opracowania nowej generacji znaczników przyjaznych środowisku. Projekt ten, o nazwie ENVITRACER, koordynowany był przez Krajowe Centrum Badań Naukowych 'Demokritos' (NCSRD) w Grecji. Naukowcy w NCSRD nadzorowali tworzenie narzędzia oprogramowania, które symuluje eksperymenty z uwalnianiem znaczników w wodzie. Trafnie nazwane laboratorium cyfrowych znaczników rdzenia pracowało nad kluczowymi zjawiskami fizycznymi, obejmującymi formowanie się znaczników, rozpraszanie, transport międzyfazowy oraz domeny porowate. Oprogramowanie pozwala na uzyskanie profili stężenia na wyjściu i może być wykorzystywane to testowania zdolności do życia nowych gatunków znaczników. Co najważniejsze, wyniki symulacji mogą być porównywane z danymi eksperymentalnymi, a w rezultacie umożliwiać spojrzenie na złożone aspekty charakterystyk znaczników.Laboratorium cyfrowych znaczników rdzenia umożliwia ograniczenie zakresu kosztownych eksperymentów w terenie, przez co pomaga w obniżeniu kosztów opracowywania nowych znaczników. Centrum naukowe zabezpieczyło oprogramowanie przez zastrzeżenie praw autorskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania