Skip to main content

New generation of machinery for manufacture of miniature (1mm) engineering components (machmini)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe rozwiązania obróbki maszynowej elementów mikroelektroniki

Miniaturowe części maszynowe stały się integralnym elementem w całym spektrum najnowocześniejszej elektroniki. Nowe zaawansowane narzędzia do mikrokształtowania są obiecujące pod względem dokładności obróbki w ich wysokoprecyzyjnym wytwarzaniu.

Technologie przemysłowe

Miniaturowe części maszynowe na dobre zagościły w produktach przemysłu elektronicznego - od sprzętu medycznego po elektryczne urządzenia AGD. Ogromne znaczenie takich części o wymiarach kilku mikrometrów doprowadziło do opracowania nowych narzędzi i zaawansowanych technik do ich automatycznego wysokoprecyzyjnego wytwarzania. Uczestnicy projektu MACHMINI w swoich pracach badawczych zajęli się na początku zdefiniowaniem cech odkształceń plastycznych miniaturowych materiałów, co ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego zaprojektowania i skonstruowania miniaturowych części. Mikrostrukturalne modele uwzględniające wielkość ziarna i efekty powierzchniowe, które są wyraźniejsze niż w wypadku materiałów jednorodnych, umożliwiły ulepszenie istniejących technologii wytwarzania. Badacze z University of Strathclyde prowadzili prace nad systemem narzędziowym do przyrostowego kształtowania blach. W odróżnieniu od innych systemów narzędziowych, które są oparte na technikach statycznych i półstatycznych, system narzędziowy do mikrokształtowania ultradźwiękowego udarowego (UIM) bazuje na generatorze ultradźwiękowym. Sygnały wytwarzane przez generator ultradźwięków sterują przetwornikiem ultradźwięków, który następnie pobudza narzędzie kształtujące systemu narzędziowego UIM. Taka konfiguracja umożliwia realizowanie za pomocą systemu narzędziowego UIM rozmaitych operacji kształtowania miniaturowych materiałów, od kształtowania wcześniej zadanych modeli o zróżnicowanej głębokości po wytwarzanie profili ciągnionych. Sporządzono prototypowy system narzędziowy UIM i dostarczono go do głównych zakładów przemysłowych w celu oceny jego działania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania