Skip to main content

Crisp, distributed intelligence in critical infrastructure for sustainable power (CRISP)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Równoważenie fluktuacji energii wiatrowej

W celu włączania mniej przewidywalnych generatorów napędzanych energią wiatrową w sposób bardziej płynny do sieci energetycznych, w ramach projektu CRISP zaprojektowano zaawansowany system równoważenia dostaw energii z zapotrzebowaniem odbiorców.

Energia

W krajach takich jak Wielka Brytania, Holandia oraz w krajach skandynawskich, odnawialne źródła energii zostały już zintegrowane z istniejącą infrastrukturą energetyczną. Główni producenci oraz koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne są jednak zobowiązane do sporządzania dziennych planów dostaw energii i jej poboru, a także podawania tych informacji operatorowi systemów przesyłowych. Energia wiatrowa, podobnie jak inne źródła energii elektrycznej, charakteryzują się zmiennością poziomu wytwarzania energii. Wprawdzie występuje zawsze ryzyko nadmiaru lub niedoboru poziomu wytwarzania energii, to jednak zmienność taka może stać się problemem, jeżeli wynika z niepewnych przewidywań. W celu zminimalizowania odchyłek przewidywanych poziomów wytwarzania od realnie produkowanej energii w ramach grupy elektrowni wiatrowych, w holenderskim Ośrodku Badań Energetycznych opracowano system redukcji niezrównoważenia. System redukcji niezrównoważenia wykorzystuje rozmieszczone inteligentne systemy czujników, zbierających informacje potrzebne do skoordynowania popytu i podaży dla elektrycznych sieci dystrybucyjnych. Serce systemu stanowi urządzenie PowerMatcher™, zapewniające sterowanie połączonego zestawu urządzeń wytwarzania i poboru energii elektrycznej w dążeniu do uzyskania zespołowego celu. W takim symulowanym środowisku, każde z urządzeń wytwarzających energię, reprezentowane jest przez agenta, który oferuje udział na rynku energetycznym. Agent programowy, działający z ramienia lokalnej podstacji sieci energetycznej oferuje ceny za energię elektryczną wytworzoną oraz pobieraną, podczas gdy agenci klienta reprezentują zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zapotrzebowanie na energetykę cieplną oraz moc elektryczną (CHP), a także na potrzeby mieszkańców domów uzależnione są od sezonu, toteż dla odpowiednich okresów roku przyjęte zostały także różne scenariusze klimatyczne. Urządzenie PowerMatcher™ sprawdzone zostało eksperymentalnie w realnych warunkach, w rejonach gdzie starano się zminimalizować zmiany obciążenia elektrycznej sieci dystrybucyjnej przy pomocy miejscowych zestawów mikro-CHP. W tym celu zmodyfikowano pracę urządzeń wytwarzających energię, jak również pobierających ją, by umożliwić lepsze ogólne dopasowanie pomiędzy wytwarzaniem a konsumpcją. Zastosowanie systemu PowerMatcher™ dało bardzo zachęcające wyniki, tak więc zaprogramowano już dalsze eksperymenty, które będą prowadzone na szerszą skalę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania