Skip to main content

Health care in chronic non-fatal disease by the example of inflammatory bowel disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

Analizy kosztów opieki zdrowotnej w chorobach przewlekłych

Przeprowadzono na szeroką skalę badania mające na celu ocenę kosztów opieki zdrowotnej w chorobach przewlekłych, takich jak zapalenie jelit.

Zdrowie

Zapalenie jelit jest nieprowadzącą do śmierci chroniczną chorobą o dużym znaczeniu w gastroenterologii. W ramach projektu IBDT2K badano opiekę zdrowotną w tej dziedzinie i analizowano kluczowe aspekty długotrwałego przebiegu choroby. Przeprowadzono ankietę wśród szerokiej grupy pacjentów, którzy mogli podać lecznicze, społeczne i środowiskowe zmiany stale wpływające na przebieg choroby. Praca ta pokazuje, że niezbędne są regularne aktualizacje dotyczące wszystkich chronicznych, nieprowadzących do śmierci schorzeń, co jest ważną informacją dla społeczności medycznej i ogółu społeczeństwa. Znaczną część tych badań poświęconą ekonomicznej analizie chorób przewlekłych przeprowadzono na poziomie międzynarodowym z myślą o tym, aby móc odpowiednio planować i rozdzielać zasoby opieki zdrowotnej. Uwzględniono koszt leczenia zapalenia jelit, jako że jest to często występująca choroba trwająca całe życia. Dane uzyskano, badając w ciągu dziesięciu lat ponad tysiąc pacjentów z ośmiu krajów Europy i Izraela. Badania te przyniosły szereg ważnych wyników. Stwierdzono przede wszystkim, że łącznie najdroższe są hospitalizacje zachowawcze i chirurgiczne. Ponadto stwierdzono, że wiek i płeć nie miały wpływu na koszty, natomiast wpływają na nie takie czynniki, jak: kraj, rozpoznanie i rok opieki poszpitalnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022