Skip to main content

Fur and flocking like innovative coating

Article Category

Article available in the folowing languages:

Testowanie elementów powlekanych w środowisku wirtualnym

Opracowano narzędzie do przeprowadzania symulacji, które umożliwia wirtualne testowanie elementów powlekanych wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym i transportowym.

Gospodarka cyfrowa

Udowodniono, że włókna do flokowania, tradycyjnie używane do powlekania elementów metalowych, emitują do otoczenia substancje niebezpieczne. Ponadto ich wadami jest duża kosztowność oraz ograniczenie swobody wzornictwa. Uczestnicy projektu FFLIC we współpracy z włoską firmą zajmującą się inżynierią kreatywną i projektowaniem zaawansowanym w branży motoryzacyjnej i transportowej zajęli się opracowaniem technologii rzeczywistości wirtualnej. Za pomocą narzędzia do symulacji wykonano wirtualne testy produktów, takich jak innowacyjna powłoka futerkowa stworzona w czasie trwania projektu. Produkcja fizycznych prototypów 3D nie była konieczna. W każdej fazie powstawania produktu przeprowadzano symulacje i testy. Zastosowanie wirtualnego prototypu przed uzyskaniem rzeczywistego produktu końcowego pozwoliło na wykrycie błędów i problemów związanych z ergonomią. Celem badań było uzyskanie produktu końcowego o wyższej jakości i bezpieczeństwie przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania