European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Integrated optimization of landslide alert systems

Article Category

Article available in the following languages:

Prognozowanie osuwisk przy pomocy metod mikrosejsmicznych

Nowa technika monitorowania, opracowana przez Węgierską Akademię Nauk, może zapobiec utracie życia ludzkiego wskutek osuwisk.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Program Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju zaplanował znaczne fundusze na badania klęsk żywiołowych, takich jak osuwiska. Konsorcjum badawcze OASYS otrzymało przeszło milion euro, by zainicjować owocną współpracę wielu dyscyplin naukowych zaangażowanych w badania osuwisk. Naukowcy z Instytutu Badań Geodezyjnych i Geofizycznych (GGRI) Węgierskiej Akademii Nauk uczestniczyli w projekcie OASYS. Ich badania skoncentrowane zostały na ścianach lessowych, oraz osadach eolicznych, bardzo podatnych na powstawanie osuwisk. Celem GGRI było opracowanie nowych technik obserwacji uzupełniających metody bieżące, takie jak monitorowanie deformacji geodezyjnych. Naukowcy poszukiwali sygnałów, które mogłyby być wykorzystywane do prognozowania mających nastąpić osuwisk. Dokładniej rzecz biorąc, przeprowadzali oni eksperymenty z metodami mikrosejsmicznymi, wykorzystując je do monitorowania wibracji ścian lessowych. Naukowcy z GGRI odkryli, że można wykrywać bardzo niewielkie deformacje lessu, niemożliwe do detekcji przy użyciu innych metod. Analiza danych w czasie rzeczywistym umożliwiła dogłębne zrozumienie kluczowych właściwości geotechnicznych osadów. W rezultacie tego GGRI prowadzi prace nad wprowadzeniem tej techniki do systemu OASYS wczesnego ostrzegania o osuwiskach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania