Skip to main content

Eco-efficient stamping process of sheet metal parts by development of innovative coatings for self-lubricating dies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Smary suche w matrycach stemplowych

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu wykorzystali wiedzę specjalistyczną w celu zaprojektowania procesu suchego stemplowania w oparciu o powierzchniowe matryce samosmarujące. Korzystając z procesu natryskiwania cieplnego, zastosowano pokrycie powierzchniowe charakteryzujące się niskim tarciem oraz zbadano odporność na zużycie oraz współczynnik tarcia.

Technologie przemysłowe

Celem projektu ECOSTAMP było opracowaniu smaru suchego będącego alternatywą dla płynnych i toksycznych smarów wykorzystywanych w stemplowaniu blach. Smary mogą powodować choroby skóry, takie jak stany zapalne, guzy oraz zmiany w pigmentacji skóry. Zmniejszenie wykorzystania szkodliwych smarów płynnych może przyczynić się do realizacji unijnej polityki zrównoważonego rozwoju oraz pomóc firmom europejskim w zakresie spełnienia normy środowiskowej ISO 14001. Ponadto można znacznie obniżyć koszty poprzez zarządzanie negatywnym wpływem środowiskowym smarów do kształtowania blach oraz jego zmniejszanie. Naukowcy z konsorcjum ECOSTAMP wykorzystali natryskiwanie cieplne w celu pokrycia powierzchni matryc stemplowych materiałem kompozytowym wykonanym ze smaru stałego. Mieszano różne ilości grafitu i węgliku chromu z niklowo-chromową osnową stopu, a następnie osadzono je na stalowym podłożu za pomocą atmosferycznego spryskiwania plazmowego. Po naniesieniu smaru stałego na podłoże stalowe uzyskano nieznaczne poziomy zużycia oraz niskie współczynniki tarcia. Zespół badawczy ECOSTAMP ustalił, że zwiększenie zawartości grafitu powoduje zmniejszenie współczynnika tarcia. Optymalny poziom odporności na zużycie został osiągnięty przy zawartości grafitu na poziomie 35% objętości.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania