Skip to main content

A rational approach for reduction of motion sickness & improvement of passenger comfort & safety in sea transportation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmniejszenie występowania choroby lokomocyjnej na pokładzie statków pasażerskich

W ramach unijnego konsorcjum opracowano innowacyjny model opisujący chorobę lokomocyjną oraz normy w zakresie komfortu pasażerów odzwierciedlające nowoczesne trendy w projektowaniu statków i technologii. W wyniku tego podróże staną się bezpieczniejsze i bardzie przyjemne oraz zostanie zwiększona niezawodność i wydajność nowych statków.

Technologie przemysłowe

W ciągu ostatnich 25–30 lat statki wypoczynkowe i transportowe były stopniowo unowocześniane, co sprawiło, że podróże morskie są szybsze, bezpieczniejsze oraz wygodniejsze. Jednakże normy w zakresie choroby lokomocyjnej nie uwzględniają ulepszeń technologicznych. W branży usług pasażerskich panuje bardzo duża konkurencja, więc zapewnienie pasażerom większego komfortu, nawet podczas złych warunków pogodowych, może być elementem przewagi konkurencyjnej. Chociaż podczas złych warunków pogodowych ruch statków może się odbywać normalnie, wiele rejsów jest odwoływanych w trosce o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. W ramach projektu COMPASS stworzono model prognostyczny oraz realistyczne normy mające na celu zapewnienie pasażerom i załodze większego bezpieczeństwa i komfortu. Odkrycia dokonane w ramach projektu mogą także umożliwić wydajniejsze funkcjonowanie promów, statków rejsowych oraz statków szybkobieżnych. W skład konsorcjum COMPASS wchodzi 11 partnerów z 7 krajów unijnych będących w czołówce badań w różnych dziedzinach. Włoskie Centrum Badawcze Statków (CETENA) będące partnerem projektu opracowało system długookresowej kontroli w celu oceny wygody na pokładzie statku. W skład systemu wchodzi zestaw akcelerometrów, falomierz oraz komputer PC do zbierania i przetwarzania danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Urządzenia mogą być wykorzystywane do stałej kontroli poziomu wygody i istniejących warunków, takich jak szybkość oraz wysokość fal. Operator statku może dokonać wszystkich niezbędnych korekt w celu dostosowania się do wytycznych działania oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania