Skip to main content

Being There - Without Going

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyjście poza rzeczywistość wirtualną

Pionierskie dokonania w zakresie przetwarzania obrazów pozwalają poznawać inne kraje bez potrzeby opuszczania domu.

Gospodarka cyfrowa

Naukowcy od długiego czasu zastanawiają się nad możliwością zwiedzania określonego miejsca bez potrzeby przemieszczania się. Nowe technologie, takie jak wizualizacja oparta na obrazie (IBR), stwarzają możliwość sięgnięcia poza tradycyjną rzeczywistość wirtualną i pozwalają doświadczać w czasie rzeczywistym bardziej realistycznego środowiska trójwymiarowego. W ramach programu Technologie społeczeństwa informacyjnego wsparto liczne projekty badawcze w tej dziedzinie, między innymi projekt BENOGO. W ramach tego projektu specjaliści w dziedzinie obrazu komputerowego z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie opracowali nowy, skuteczny algorytm IBR. Na wejściu wymagana jest seria fotografii danej scenerii wykonanych z różnych miejsc. Na ich podstawie obliczany jest model scenerii, w którym każdy punkt można zdefiniować za pomocą półprostej łączącej dwa przecięcia — metoda ta nosi nazwę rzutowania X-Slits. Następnie informacje te mogą zostać wykorzystane do wygenerowania widoku z dowolnej liczby ścieżek danej scenerii. Główną zaletą nowego algorytmu jest jego szybkość umożliwiająca zapewnienie fotograficznych obrazów wysokiej jakości w czasie rzeczywistym. Funkcja ta sprawia, że potencjalne zastosowania nowej technologii są bardzo szerokie. Zespół z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i partnerzy projektu BENOGO planują dalsze badania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania