Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Flashing liquids in industrial environments (FLIE)

Article Category

Article available in the following languages:

Dane eksperymentalne zapłonowych strumieni cieczy

Łatwopalne ciecze, przechowywane pod wysokim ciśnieniem, są jednym z głównych czynników zagrożenia bezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych. Rezultaty uzyskane z wielu eksperymentów laboratoryjnych wniosły cenny wgląd w skomplikowane charakterystyki zachowania się cieczy podczas jej zapłonu.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Wycieki łatwopalnych cieczy, spowodowane przez błąd człowieka lub nieprawidłowe działanie sprzętu, mogą doprowadzić do pożaru, jeśli ulegną przypadkowemu zapaleniu. W zamierzeniu szczegółowego przestudiowania zapłonu cieczy, podczas realizacji projektu FLIE połączyły swoje siły organizacje z czterech różnych Państw Członkowskich. Wsparcie finansowe projektu zapewnione zostało przez unijny Program Energii, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Jeden z uczestników projektu, belgijski Instytut Dynamiki Płynów im. Von Karmana, przeprowadził szereg eksperymentów laboratoryjnych. Podczas zbierania danych w pobliżu punktu wycieku łatwopalnej cieczy wykorzystano szereg różnych technik optycznych w oparciu o systemy lasera. Dodatkowe informacje dotyczące wielkości cząsteczek i ich prędkości uzyskano przy pomocy zdjęć filmowych o wysokiej szybkości klatek oraz czujników temperatury. Zespół eksperymentatorów zidentyfikował najlepsze techniki dla pewnych określonych warunków. Na przykład, do badania strumieni dwufazowych dobrze nadawała się technika pomiaru prędkości za pomocą obrazów cząstek (PIV). Ponadto, dzięki regulacji wilgotności względnej uniknięto problemów z formowaniem się lodu na termoelementach służących do pomiaru temperatury. W rezultacie końcowym, dokonano analizy danych, umożliwiając określenie w jaki sposób rozmaite parametry, takie jak ciśnienie początkowe, wpływają na zapłon. Należy się spodziewać, że zweryfikowane przepisy, uaktualnione w oparciu o wyniki projektu FLIE, mogą przyczynić się do zredukowania przypadków zapłonu w instalacjach chemicznych i innych zakładach przemysłowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania