European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Easy Composition in Future Generation Component Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Wydruki poza komputerem, inteligentne dokumenty na komputerze

W przyszłości użytkownicy będą mogli zadawać pytania na temat informacji wyświetlanych na ekranie komputera oraz natychmiast uzyskiwać na nie odpowiedzi. Idea "dokumentów aktywnych" brzmi jak fantastyka naukowa, jednak partnerzy finansowanego ze środków UE projektu Easycomp uważają, że jej realizacja jest możliwa.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Większość użytkowników sieci Web korzysta z książek, gazet lub deklaracji podatkowych. Dzięki najnowocześniejszej technologii oprogramowania "dokumenty aktywne" stwarzają możliwość wzbogacenia dokumentów statycznych, co pozwoli przekroczyć ograniczenia tradycyjnych nośników. Obiekty sieci Web, takie jak dane języka XML (ang. eXtensible Markup Language) oraz elementy oprogramowania, zostaną połączone w postaci "dokumentów aktywnych", zastępując tradycyjne typy dokumentów, przeglądarek oraz aplikacji. W sposób analogiczny do normalnego oprogramowania dokumenty te będą składały się z mniejszych składników oprogramowania. Programiści wolą wykorzystywać istniejące części kodu w nowych aplikacjach, a nie ciągle opracowywać program od nowa. Wymaga się od nich, aby byli wydajni i szybsi od konkurentów. Technologia pozwalająca na ponowne wykorzystanie kodu wiąże się z możliwością kupna składników w sklepach internetowych oraz wykorzystania tych składników za pomocą skutecznego systemu składników. Celem projektu Easycomp było opracowanie podstaw takiej technologii. Technologie składnikowe drugiej generacji, takie jak Java i .NET, zapewniają bardzo szeroki zakres składników gotowych do wykorzystania. Programiści mają do dyspozycji solidne fundamenty w postaci przetestowanych elementów. Pomimo to w przypadku wykorzystywania niepasujących do siebie składników opracowanych w sposób niezależny niezbędne jest przystosowanie kodu źródłowego. Z tego powodu partnerzy projektu Easycomp opracowali system Composition (Compost). System Compost niweluje błędy interakcji pomiędzy składnikami oprogramowania poprzez aktywne przeprowadzanie modyfikacji za pomocą zautomatyzowanych transformacji programowych. Ściślej rzecz ujmując, zawiera bibliotekę typowych transformacji w formie metaprogramów języka Java, co umożliwia również generowanie kodu łączącego. Zaawansowana analiza kodu źródłowego pozwala na zmiany dokumentu aktywnego w miarę zmian wymagań użytkowników końcowych. Proces konfiguracji i dostosowywania polega na prostych działaniach w zakresie wykorzystywania składników, co otwiera drogę nowej generacji systemów oprogramowania dostosowujących się do wymagań użytkownika.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania