Skip to main content

Development of an electromagnetic valve actuation system for high efficiency engines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna technologia zaworów w celu uzyskania bardziej ekologicznych silników

Dzięki badaniom finansowanym ze środków UE być może już niedługo będzie można zaprzestać stosowania zaworów mechanicznych w silnikach samochodowych. W ramach projektu Elias zaprojektowano i przetestowano udoskonalony elektromagnetyczny system sterowania zaworami zapewniający mniejsze zużycia paliwa oraz zmniejszoną emisję dwutlenku węgla (CO2).

Technologie przemysłowe

Inicjatywa została sfinansowana ze środków unijnego programu GROWTH. W ramach tej inicjatywy opracowano alternatywne w stosunku do tradycyjnych zaworów zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które zostało stworzone w oparciu udoskonalony elektromagnetyczny system sterowania. W nowym systemie zastosowano lekkie materiały w celu zmniejszenia strat energii i zużycia paliwa. Partnerzy projektu stworzyli system sterowania zaworami odznaczający się o 25% mniejszym ciężarem niż tradycyjne zawory, wykorzystujący mniejszą ilość energii elektrycznej oraz w pełni nadający się do ponownego wykorzystania. Emisja dwutlenku węgla oraz zużycie paliwa zostały zmniejszone o 15%, natomiast głośność działania silnika zmalała o 10 decybeli (dB) przy prędkości obrotowej 3\;000\;obr./min. W skład konsorcjum weszli producenci systemów sterowania zaworami oraz zaworów dolotowych i wylotowych silników. Stworzyli oni wytyczne w zakresie testowania elementów zaworów oraz nowych procesów produkcyjnych. W ramach projektu Elias zaprojektowano lekkie zawory i materiały, które doprowadziły do zmniejszenia strat energii systemu sterowania zaworami oraz zużycia paliwa. Niższe zużycie paliwa, mniejszy hałas i niższa emisja szkodliwych związków przyczynią się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko oraz bardziej zrównoważonej i ekonomicznej pracy silników. Pozwoli to z kolei na zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na rynku światowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania