Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Przykłady udanych projektów – W drodze do bezpieczniejszej jazdy

Wyobraźmy sobie, że droga orientuje kierowcę podczas jazdy, wyraźnie pokazując najlepszą linię jazdy podczas skręcania, lub informując kiedy należy zwolnić. Czy nie byłoby to z wielką korzyścią, gdyby takie „informujące” drogi mogły zadbać o to, by kierowcy byli uważni i skoncentrowani, a tym samym mogli dojechać do miejsca przeznaczenia bezpiecznie i cało?

Zmiana klimatu i środowisko

Statystyki wskazują, że wiele typów wypadków występuje grupowo, zwłaszcza w tych ‘czarnych miejscach, gdzie istnieją problemy z infrastrukturą drogową. Niektóre odcinki dróg notorycznie powodują u kierowców zmęczenie lub sprawiają, iż popełniają oni błędy. Nie wszyscy wiedzą jednak, że właściwości fizyczne drogi mogą pomóc w działaniu, a także poprawić stosowanie systemów bezpieczeństwa wewnątrz pojazdu, na przykład układu zapobiegającego blokowaniu hamulców i elektronicznych urządzeń stabilności pojazdu. Europejska inicjatywa bezpieczeństwa technicznego na drodze zorganizowana została głównie w celu zredukowania liczby wypadków na drogach Europy poprzez ustalenie niebezpiecznych odcinków dróg oraz zalecenie środków zaradczych. Zamierzeniem projektu „Klasyfikacja europejskiego bezpieczeństwa drogowego”, (pod skróconą nazwą Rankers), było wypełnienie luki między planowaniem europejskiej strategii a potrzebami inżynierii drogowej, operatorami sieci oraz urzędami administracji dróg. Konsorcjum koordynowane było przez Ośrodek Badań i Rozwoju Transportu i Energetyki (CIDAUT), znajdujący się w Hiszpanii. Obejmowało ono 17 organizacji z 9 Państw Członkowskich, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i ekspertyzy, niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów projektu. Najważniejsza jest prewencja Naukowcy ustalili potrzebne środki zaradcze i sklasyfikowali je według ich opłacalności. Rezultaty wykorzystano do opracowania szeregu zaleceń, mających na celu stworzenie warunków, by nie występowały grupowe wypadki. Opracowano indeks bezpieczeństwa drogowego do monitorowania i oceny bezpieczeństwa dróg, jak również katalog środków zaradczych, sklasyfikowanych stosownie do ich efektywności. Obydwa podjęte działania zawierały zestawienie praktycznych zaleceń, które pomogą we wprowadzeniu kultury bezpiecznych dróg w całej Europie. W ramach projektu Rankers opracowano i umieszczono w sieci Internet interaktywne narzędzie pod nazwą „Internetowy poradnik Rankers”, w którym można — wykorzystując słowa kluczowe — znaleźć opis różnych środków zaradczych. Poradnik może być wykorzystywany przez władze drogowe i innych użytkowników w celu rozwiązywania specyficznych problemów, takich jak motocykli przejeżdżających przez ronda zamiast je okrążać, poprzez wprowadzenie stosownych środków zaradczych. Indeks projektu polega na technice oszacowania bezpieczeństwa określonego odcinka drogi i podzielony jest na sześć różnych sekcji tematycznych. Zdaniem Guillermo Ramosa, naukowego koordynatora projektu, obejmują one trasę drogi, skrzyżowania i węzły drogowe, a także różne aspekty wpływające na kierowców, którzy próbują wyprzedzania na drodze jednojezdniowej. Według niego, pozostałe zagadnienia obejmują indeks do określania prawdopodobieństwa wypadku, w zależności od tego w jakiej odległości od drogi znajduje się element ryzyka, taki jak drzewo lub inne zagrożenia. „Brano pod uwagę także stan drogi oraz czynnik ludzki, a więc sposób, w jaki kierowcy dostosowują swoje zachowanie do przebiegu drogi”, dodaje Ramos. Ponieważ uważa się, że infrastruktura drogi odpowiedzialna jest za jedną trzecią wszystkich wypadków drogowych, to bezpieczne rozwiązanie konstrukcji drogi, wsparte przez wszechstronne badania, pomaga w zapewnieniu spójnych, wysokich poziomów bezpieczeństwa na europejskich drogach. Dzięki naukowym wytycznym opracowanym w ramach projektu Rankers, władze administracji dróg będą mogły podejmować bardziej świadome decyzje. Umożliwi to władzom ustalenie priorytetów inwestycji w zakresie infrastruktury dróg, co pozwoli na eliminację najbardziej zagrożonych odcinków, a zatem dysponowanie bezpieczniejszą siecią dróg. Dla znalezienia wskaźników problemów bezpieczeństwa, oraz zastosowania ich w indeksie bezpieczeństwa drogowego, wykorzystano istniejące informacje. Obejmowały one dane o poziomach nasilenia ruchu drogowego, statystyki wypadków oraz dane z przeprowadzanych napraw konserwacyjnych dróg. Dodatkowe informacje dotyczyły jakości i geometrii nawierzchni dróg, a także konstrukcje poboczy dróg. Konsorcjum ustaliło także ważne wskaźniki do badania występujących trendów w zachowaniu bezpieczeństwa drogowego, takich jak potrzebę zatrzymania wzrostu liczby czarnych punktów na drogach. Dotychczas, ustalanie niebezpiecznych odcinków dróg polegało na statystykach określających liczbę śmiertelnych wypadków. Projekt Rankers umożliwił władzom bardziej proaktywne działania oraz przewidywanie najbardziej niebezpiecznych elementów sieci drogowej, bez określania ich na podstawie ilości śmiertelnych wypadków. Czynnik ludzki Trzy najważniejsze czynnik wpływające na bezpieczeństwo drogowe, to człowiek kierujący pojazdem, sam pojazd, oraz infrastruktura drogi, po której pojazd się porusza. W powiązaniu ze sobą, tworzą one „trzy filary”, pozwalające na określenie w jaki sposób charakterystyka drogi wpływa na prawdopodobieństwo wydarzenia się wypadku. Dlatego też, rozważono szczegółowo współzależności między tymi trzema czynnikami. Przy użyciu najnowszych technik przeprowadzono analizę różnych typów dróg, począwszy od autostrad a skończywszy na niewielkich drogach lokalnych, by zdobyć nową wiedzę w zakresie sposobów wzajemnego oddziaływania dróg, kierowców oraz ich pojazdów. Na zewnątrz oraz wewnątrz eksperymentalnego pojazdu umieszczono kamery wideo umożliwiające rejestrację w jaki sposób geometria drogi wpływa na świadomość kierowcy. Naukowcy monitorowali sposób pracy kierowcy, a także położenie pojazdu oraz jego szybkość. Inżynier José Miguel Perandones twierdzi, iż poziom koncentracji kierowcy może być mierzony na podstawie czasu potrzebnego na podjęcie działania, takiego jak hamowanie, skręcanie lub przyśpieszanie. "Ważne jest także położenie pojazdu na pasie ruchu”, twierdzi, „ponieważ w razie dezorientacji nie trudno jest utrzymać pojazd w granicach pasa ruchu".%Aby określić wpływ jaki wywiera na zachowanie kierowcy taka infrastruktura, eksperymenty przeprowadzane były w rzeczywistych warunkach jazdy. W projekcie zdefiniowano i opracowano dwa różne rodzaje eksperymentów oraz zorganizowano dwa różne testy terenowe. Jeden z testów wykorzystany został do zanalizowania infrastruktury drogi i jej oddziaływania na kierowcę, głównie w odniesieniu do promieni krzywizn, natomiast drugi miał na celu zbadanie tzw. czynnika ludzkiego, czyli w jaki sposób oznakowanie drogi oddziaływuje na kierowców. Uznano, że kręta i nierówna mniejsza droga wpływa na zachowanie się kierowcy inaczej niż gładka, prosta droga dwujezdniowa. Na przykład, ustalono w jaki sposób krzywizna drogi wpływa na szybkość prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Jednocześnie, naukowcy badali jaki wpływ na rozpoznawanie znaków drogowych ma ich konstrukcja i położenie, a także, jak inne właściwości drogi wpływają na świadomość kierowców co do miejsca ich otoczenia. „Znaki drogowe mogą wpływać na oczekiwania kierowców”, wyjaśnia Pan Perandones. „Jeśli jest ich za dużo i mają zbyt wiele kolorów, kierowca nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego i traci koncentrację. Nie jest wówczas w stanie przyjąć jednocześnie zbyt dużej liczby informacji.” Przyjazne drogi? Z uwagi na fakt, że w większości wypadków drogowych dużą rolę odgrywa czynnik ludzki, bardzo ważne jest, by kierowcom można było zapewnić pełną pomoc w ukończeniu ich podróży bez wypadku. Począwszy od lat osiemdziesiątych naukowcy prowadzą badania, w jaki sposób sama droga może zapewnić kierowcy cenne informacje, wpływające zarówno na sposób prowadzenia samochodu, jak też jego wzajemne współdziałanie z innymi użytkownikami drogi. Doprowadziło to do rozwoju “przyjaznych dróg”, pomagających kierowcy w określeniu położenia pojazdu; a w rezultacie tego zapewniających łatwość jazdy i nawigacji. Takie podejście potwierdza tezę, że środowisko drogi jest w stanie zapewnić ważne informacje, orientujące kierowców i pomagające im we wzajemnym współdziałaniu z innymi użytkownikami drogi. Może to być osiągane dzięki przyjęciu takich samych zasad projektowania dla wszystkich dróg oraz wzięciu pod uwagę potrzeb różnych użytkowników. Projekt Rankers współfinansowany był z inicjatywy „Zrównoważonego transportu naziemnego” w ramach Szóstego Ramowego Programu Komisji Europejskiej. Zamierzeniem projektu było stworzenie bezpieczniejszych dróg, nie tylko poprzez pomoc w zmniejszeniu skutków wypadków, lecz przede wszystkim w zapobieganiu im, co podniesie jakość życia obywateli Unii. Dążenie do bezpieczniejszych dróg w Europie nie skończy się na realizacji projektu Rankers. „Kontaktowały się z nami organizacje ze Stanów Zjednoczonych oraz z innych części świata, zainteresowane naszą pracą”, podsumowuje Pan Ramos.