European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-16

Broadband over Powerlines that works and meets the standards and users expectations

Article Category

Article available in the following languages:

Ulepszanie szerokiego pasma przenoszenia

Europa czyni wysiłki, by można było przekazywać szerokie pasmo przenoszenia Internetu do najdalszych jej zakątków. Szybsze i szersze pasmo przenoszenia otwiera możliwości dla nowych usług i lepszych możliwości biznesowych, opieki zdrowotnej, e-serwisu oraz rozrywki.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Szerokopasmowe "ultraszybkie" połączenia internetowe utożsamiane są z postępem w osiągnięciu Programu Cyfrowego dla Europy. Dla wielu Europejczyków jest to już standard używania Internetu na co dzień, wraz z odnoszeniem korzyści płynących z właściwości stron Web 2.0. Ale przekazywanie szerokiego pasma przenoszenia do odległych europejskich wiosek górskich i regionów nie jest łatwe. Normalnie, wyższe prędkości przekazywania danych, uzyskiwane są przy szerokim pasmie przenoszenia na kablach światłowodowych, oraz przy użyciu specjalnych narzędzi, które wykorzystują dla tego celu łączność satelitarną. Ale zachodzi potrzeba znalezienia tańszych i łatwiejszych sposobów przekazywania szerokiego pasma przenoszenia na terenie Europy. Toteż istotną rolę może tu spełnić finansowany przez Europę projekt Powernet. Głównym zadaniem projektu Powernet było opracowanie "Kognitywnego szerokiego pasma przekazywanego po liniach energetycznych" (CBPL), co niewątpliwie polega na wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury linii energetycznych, występującej na całym kontynencie. W ramach projektu postanowiono zademonstrować, że można będzie nie tylko przesyłać dane z wysokimi prędkościami, lecz także realizować to w sposób bardziej wydajny – przy użyciu niskiej gęstości widmowej mocy (PSD), a także pracując z niskim współczynnikiem stosunku sygnału do szumu. Prezentacje te musiały także spełnić przepisowe wymagania dotyczące promieniowania elektromagnetycznego (EM). Na przygotowanie do wstępnych prób terenowych zaplanowano tylko okres jednego roku, przy czym projekt miał być realizowany całkowicie na podzespołach dostępnych w handlu. Nie było to proste zadanie. Pierwsze próby terenowe miały potwierdzić walidację przedsięwzięcia, oraz między innymi, pomóc w opracowaniu specjalizowanego układu scalonego (ASIC) – a więc, mikroukładu scalonego zaprojektowanego do ustalonego ściśle zadania – konstrukcji analogowego modułu wejściowego (AFE), który jest jedną ze złożonych części planowanego systemu CBPL. Obwody cyfrowe przeznaczone były do konfiguracji przez klienta lub konstruktora po ich wyprodukowaniu, przy wykorzystaniu układu reprogramowalnej w terenie macierzy bramek (FPGA). Według opinii partnerów projektu, zaletą koncepcji FPGA jest to, że układ może być rozwijany w ramach późniejszego zastosowania w charakterze cyfrowego układu ASIC, uzupełniając analogowy układ ASIC.W oparciu o pierwszy zestaw prób, w okresie drugiego roku trwania projektu, opracowano analogowy układ ASIC. Przetestowano pracę mikroukładu, a następnie został on zintegrowany z płytkami drukowanymi w obwodzie cyfrowym, zastosowanym w nowych, demonstrowanych urządzeniach CBPL. W drugiej, trwającej 29 miesięcy, fazie projektu Powernet, zastosowano algorytmy oprogramowania, by skorygować błędy zaistniałe w systemie, co umożliwiło prace nad tzw. "algorytmami kognitywnymi", które mogą uczyć się od pracujących z nimi danych. Ostateczny etap polegał na integrowaniu podzespołów – analogowego układu ASIC z prezentowanym urządzeniem CBPL – oraz testowaniu i przeprowadzaniu niezbędnych regulacji. Według raportu zespołu projektowego, próby terenowe wykazały, że demonstrowane urządzenia pracowały lepiej od obecnie stosowanych na rynku, osiągając wymagania stawiane w stosunku do ustalonych wielkości PSD i EM.Grupa pięciu partnerów – trzy przedsiębiorstwa ŚMP, jeden instytut naukowy i jedna organizacja publiczna, szybko przekazała – na konferencjach i zebraniach – informacje o tym współpracownikom, oświadczając, że technika ta jest zatwierdzona. Kampania upowszechnienia informacji i uświadomienia obejmowała także wysiłki zmierzające do standaryzacji. Projekt Powernet odegrał aktywną rolę w ustalaniu standardu IEEE 1901 w tej dziedzinie, a jego prace oceniane były pozytywnie przez grupę przemysłu elektronicznego, Homeplug/Panasonic. Od momentu zakończenia w roku 2008 finansowanej przez UE części projektu, otrzymano szereg ofert przeprowadzenia prób terenowych na energetycznych sieciach dystrybucyjnych tej grupy. Inne grupy wyrażały zainteresowanie w udzieleniu pomocy w zakresie wykorzystania wyników uzyskanych w projekcie Powernet.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania