Skip to main content

Facilitators' Units Network for Debates

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie debaty publicznej na temat zagadnień naukowych

Wspólne zgromadzenie naukowców i obywateli pomoże rozwinąć publiczną debatę na temat wielu kluczowych spraw, a projekt FUND urzeczywistnia tę wizję.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiany klimatyczne stanowią jeden z wielu tematów naukowych, które w ostatnich latach rozpalają zaciętą publiczną debatę. Sposób przeprowadzania tej debaty często wyklucza udział w niej znacznej części populacji. Jednak nie musi tak być. W ramach projektu FUND poszukuje się nowych sposobów otwarcia dialogu pomiędzy społecznością naukową a obywatelami, zwłaszcza mieszkańcami miast. Powyższe działania oparte są na koncepcjach opracowanych i sprawdzonych w czasie poprzednich projektów badawczych finansowanych przez UE. Jednym z pierwszych kroków podjętych w projekcie FUND było zorganizowanie seminarium, które zgromadziło ekspertów w dziedzinie nauki oraz komunikacji. Dyskusja dotyczyła poszukiwania i opracowania nowych rozwiązań, które pomogą ulepszyć transfer wiedzy i rozpocząć dialog na temat szeregu zagadnień naukowych. Aby wdrożyć powyższe pomysły udostępniony został szereg grantów, zwanych "mikrofunduszami" ('microfunds'). Ponadto, na stronie internetowej projektu FUND (www.playdecide.eu) umieszczono zbiór narzędzi, aby pomóc potencjalnym uczestnikom zorganizować i rozreklamować wydarzenia społecznościowe. Wiele różnych innowacyjnych projektów już rozpoczęto. Informacje na temat konkretnych inicjatyw, jak również ogólny przegląd wszystkich działań dostępne są na stronie internetowej. Aby zachęcić do interakcji z ogółem społeczeństwa, projekt FUND zarejestrowano również na stronie internetowej popularnego portalu społecznościowego. Zarówno naukowcy, jak i mieszkańcy mogą czerpać korzyści z tego nowatorskiego podejścia do łączenia ludzi i pomysłów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania