CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Self-* Grid: Dynamic Virtual Organizations for schools, families, and all

Article Category

Article available in the following languages:

Udostępnianie informacji poprzez sieć

Udostępnianie akademickich i profesjonalnych informacji poza siecią może być trudne i kosztowne. Prace projektu Grid4All może zapewnić ludziom sposobność udostępniania eksperckich informacji na całej kuli ziemskiej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wyobraźmy sobie system łączności, dzięki któremu szkoły, gospodarstwa domowe, niewielkie przedsiębiorstwa i inne organizacje niedochodowe mogą mieć wzajemny dostęp do informacji i udostępniać je sobie nawzajem w miarę potrzeby. Grid4All jest projektem finansowanym przez UE, umożliwiającym spełnienie takiego właśnie marzenia. Projekt ten zapewnia wizję przyszłości, w której taki dostęp do informacji prowadzony jest na zasadach demokratycznych oraz wzajemnej współpracy. Użytkownicy w domach, mogą na przykład mieć możność uzyskania dostępu do aplikacji edytowania obrazu, podczas gdy w ramach projektów szkolnych można mieć dostęp do symulacji erupcji wulkanicznych. Współpraca w ramach sieci Grid4All może obejmować wspólne odrabianie pracy domowej przez uczniów lub nawet międzynarodową współpracę między wieloma zespołami. W takim kontekście, znaczną rolę może odgrywać również szkolenie typu e-learning. Dzięki zestawianiu dużych ilości tanich zasobów, można będzie łatwiej zaspokoić wymagania. System może wspierać grupy oddzielone geograficznie, jak również aplikacje sieci równorzędnych typu peer-to-peer. Nadrzędnym celem jest organizacja zespolenia olbrzymich ilości niewielkich zasobów w sieciach wielkoskalowych, opartych na otwartości i niewielkim koszcie ponoszonym przez docelowych użytkowników. Aby osiągnąć takie cele, w projekcie opracowano prototypowe aplikacje. W oparciu o architekturę systemu, opracowano rozwiązanie polegające na wykorzystaniu modeli architektonicznych do rozprowadzania, monitorowania i rekonfiguracji działań. Istnieje plan wdrożenia architektury opracowanej w projekcie Grid4All, wraz ze wszystkimi jej scenariuszami, do realnej analizy studium przypadku. Spodziewane korzyści dla szkół, niewielkich przedsiębiorstw, a nawet gospodarstw domowych, będą olbrzymie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania