Skip to main content

Evaluation of Research Activities and Strategic Planning of Research at the University of Montenegro

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona raf koralowych w zimnych obszarach wód morskich

Może się wydawać, że głębie oceaniczne są ukryte głęboko pod powierzchnią, jednak znajdujące się w nich, unikalne gatunki i ekosystemy stoją przed poważnym zagrożeniem wynikającym z destrukcyjnych praktyk rybackich. W celu opracowania narzędzi wspomagających oparte na ekosystemach zarządzanie siedliskami znajdującymi się w głębiach oceanicznych, w ramach projektu europejskiego zbadano związek pomiędzy koralami wód głębokich, rybami oraz łowiskami.

Zmiana klimatu i środowisko

Korale wód zimnych występują w głębszych, niemal pozbawionych światła obszarach morskich, aż do głębokości 2000 metrów, gdzie temperatura wody może wynosić zaledwie 4 stopnie Celsjusza. Zarówno siedliska tworzone przez te korale, jak i ryby, które je zamieszkują, zagrożone są przez połowy włokami dennymi, które powodują łamanie korali i niszczenie raf. Aby temu zapobiec, Unia Europejska finansuje projekt o nazwie Coralfish. W ramach tej inicjatywy wspierany jest oparty na ekosystemach sposób zarządzania głębiami oceanicznymi, zgodny z Rezolucją 61/105 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rezolucja ta wzywa organizacje odpowiedzialne za zarządzanie łowiskami na świecie do oceny wpływu połowów dennych na delikatne morskie ekosystemy. Naukowcy biorący udział w konsorcjum Coralfish, przy pomocy najnowocześniejszych metod zbierania danych zidentyfikowali zagrożone ekosystemy i sporządzili ich mapę. W celu zidentyfikowania obszarów potencjalnych interakcji i negatywnych skutków, partnerzy uczestniczący w projekcie ocenili związek pomiędzy rozkładem aktywności związanych z głębokowodnymi połowami dennymi a siedliskami tworzonymi przez korale. W celu lepszego zrozumienia pojemności siedlisk, zidentyfikowano także komercyjne gatunki ryb żyjące na rafach koralowych i uwzględniono je w modelach ekosystemów koralowych. Opracowano modele bioekonomiczne, mające na celu ocenę różnych możliwości zarządzania ekosystemami, służących ochronie siedlisk koralowych, włączając w to także rezerwaty morskie. Projekt Coralfish będzie stanowił cenny wkład do lepszego zrozumienia związku pomiędzy koralami wód zimnych, rybami a łowiskami w wodach europejskich, a być może również w innych akwenach. Inicjatywa ta dostarczyła naukowcom oraz decydentom narzędzia pozwalające na dokładniejsze określenie statusu ekologicznego tych wrażliwych ekosystemów oraz skutków połowów komercyjnych. Te cenne informacje pozwolą na lepszą ochronę istotnych obszarów, co pomoże zachować bioróżnorodność naszych mórz.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania